< sekcia Slovensko

NKÚ preverí, ako bolo Slovensko pripravené na pandémiu koronavírusu

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. Foto: TASR - Dano Veselský

Druhá akcia NKÚ ponúkne zodpovedným inštitúciám odpoveď na otázky pripravenosti Slovenska na mimoriadne situácie.

Bratislava 19. júna (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v nadchádzajúcich mesiacoch preverí, ako bolo Slovensko pripravené na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19. Medzi kontrolovanými subjektmi tak bude popri Správe štátnych hmotných rezerv SR aj Úrad verejného zdravotníctva SR. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Janka Burdová.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík na základe rizikovej analýzy zaradil do tohtoročného plánu činnosti úradu kontrolu riadenia a fungovania Správy štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácie. V rámci už otvorenej kontrolnej akcie sa budú zo strany kontrolórov zisťovať nielen kompetencie jednej z kľúčových inštitúcií štátu, ale taktiež proces tvorby pohotovostných rezerv určených na okamžitú pomoc zo strany štátu. "Vláde i parlamentu ponúkneme obraz o tom, ako bola naša krajina pripravená zvládnuť mimoriadnu situáciu a či sme mali v rámci štátnych hmotných rezerv vytvorené zásoby na spustenie okamžitej pomoci na záchranu životov, zdravia obyvateľov, ako aj na technickú i materiálnu pomoc lekárom a záchranárom," uviedol Mitrík.

Druhá akcia NKÚ ponúkne zodpovedným inštitúciám odpoveď na otázky pripravenosti Slovenska na mimoriadne situácie. Kontrolóri preveria, ako je nastavený systém riadenia v rámci štátnych i verejných organizácií na zvládanie situácií po vypuknutí epidémie či pandémie. Tému ochrany obyvateľstva pred infekčnými chorobami úrad plánoval už v závere minulého roka.

Burdová uviedla, že NKÚ vedie tím európskych kontrolných inštitúcií, ktoré v rámci spoločnej kontroly preveria riziká vzniku a prenosu nebezpečných infekčných ochorení. Zároveň skontrolujú pripravenosť národných a medzinárodných spoločenstiev účinne reagovať na vznikajúce krízové situácie. V rámci rizík budú slovenskí kontrolóri auditovať aj oblasť prevencie a kontroly, ktorú garantuje Úrad verejného zdravotníctva SR.