Quantcast
< sekcia Slovensko

NLC ponúka organizáciám a školám spoluprácu pri projektoch

Ekodvor v sídle Správy Národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi. Na archívnej snímke z 30. mája 2017 priestor pre separovanie odpadu. Foto: TASR/Simona Ivančáková

Cieľom aktuálnej výzvy je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území SR prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti.

Zvolen 8. júna (TASR) – Národné lesnícke centrum (NLC) – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky vo Zvolene ponúka občianskym združeniam a neziskovým organizáciám a tiež školám a školským zariadeniam možnosť spolupráce v rámci projektov financovaných zo Zeleného vzdelávacieho fondu 2022. Oblasť spolupráce sa týka realizácie aktivít lesnej pedagogiky, obsahovej tvorby náučných chodníkov, vzdelávacích záhrad alebo ponuky odborných publikácii a pracovných listov s témou environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. TASR o tom informoval hovorca NLC Igor Viszlai.

Zelený vzdelávací fond vytvoril Environmentálny fond. Cieľom aktuálnej výzvy je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území SR prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti.

"V rámci výzvy je možné podať žiadosť na realizáciu aktivít zameraných na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v troch činnostiach, a to odpady a prechod na obehové hospodárstvo, zmierňovanie a prispôsobovanie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a podpora a ochrana biodiverzity," uviedol Viszlai.

Na podporu je vyčlenených 155.000 eur. Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť v rámci akejkoľvek z oblastí, pričom nie je možné dané činnosti výzvy vzájomne kombinovať. Maximálna výška žiadanej dotácie na jeden projekt je 5000 eur s dodržaním podmienky minimálneho päťpercentného spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany žiadateľa.