< sekcia Slovensko

Nové kontrolné komisie budú preverovať majetkové pomery sudcov

Ilustračné foto Foto: TASR

S posilnenou kompetenciou súvisí aj personálne posilnenie Súdnej rady.

Bratislava 25. januára (TASR) – Nové kontrolné komisie, ktoré zriadila Súdna rada SR a sú tvorené jej členmi, budú preverovať majetkové pomery sudcov i spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.

Súdna rada SR má od januára 2021 nové kompetencie v rámci preverovania majetkových pomerov sudcov. „Preverovanie sudcovskej spôsobilosti vrátane majetkových pomerov môže vyústiť do disciplinárneho konania. Tieto zmeny platia vďaka ústavnému zákonu v oblasti justície, ktorý presadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková,“ spresnil Bubla.

Komisie sa budú podľa MS SR venovať úplnosti majetkových priznaní sudcov a vykonávať dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu týkajúcich sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu. „Najbližšia úloha kontrolných komisií je venovať sa majetkovým pomerom uchádzačov o funkciu sudcov a otázke, či mali alebo majú vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu,“ dodal.

S posilnenou kompetenciou súvisí aj personálne posilnenie Súdnej rady. „Kancelária Súdnej rady zatiaľ predbežne prijíma piatich zamestnancov novovzniknutej sekcie vyhľadávania informácií, ktorá bude zameraná na zhromažďovanie údajov o objektívnosti priznaných majetkových pomerov u sudcov, uchádzačov o funkciu sudcu a ďalších funkcionárov súdov,“ doplnil s tým, že ide o špecialistov na ekonomické veci a finančné preverovanie s dlhodobými skúsenosťami. V súvislosti s tým sa pripravuje vnútorný predpis upravujúci postupy tejto pracovnej skupiny.

Rezort spravodlivosti upozornil, že kontrolná komisia bude navrhovať Súdnej rade prijať stanovisko o nespôsobilosti sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku, ak toto sudca nedokáže hodnoverne preukázať. „Súdna rada síce nie je viazaná takým návrhom, ale zásadne z neho bude vychádzať pri odporúčaní podať návrh na disciplinárne konanie,“ podotkol Bubla.

Disciplinárne konania voči sudcom má po novom viesť Najvyšší správny súd SR.