< sekcia Slovensko

Nové pracoviská na riešenie envirokriminality začnú fungovať v apríli

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Vladimír Benko - MV SR

V minulom roku polícia riešila 1429 prípadov envirokriminality, objasniť sa jej podarilo takmer 60 percent z nich.

Bratislava 23. marca (TASR) - Nové policajné pracoviská určené na problematiku environmentálnej trestnej činnosti by mali začať fungovať od apríla a prvé pozitívne výsledky by mali byť evidentné už po prvom roku ich činnosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) SR Denisa Baloghová. To si od nových oddelení sľubuje viac odhalených trestných činov.

"Hlavným cieľom je eliminácia rozsiahlej latencie tejto trestnej činnosti. Aktuálne v niektorých oblastiach environmentálnej trestnej činnosti nevyjde najavo ani polovica skutočne spáchaných skutkov," priblížila hovorkyňa. Polícia tiež očakáva, že sa jej viac skutkov podarí vyšetriť. Doposiaľ totiž nebola pri niektorých druhoch trestnej činnosti dostatočne odborne pripravená.

Nové oddelenia budú podľa Baloghovej zložené z policajtov služby kriminálnej polície a vyšetrovateľov, ktorí budú určení výhradne na túto problematiku. "Okrem toho budú aj v rámci okresných riaditeľstiev PZ ďalší, ktorí budú priebežne školení na túto oblasť," dodala. Prioritami envirokriminalistov bude najmä medzinárodná trestná činnosť, organizované formy trestnej činnosti a špecifické formy trestnej činnosti s následkami veľkého rozsahu. Riešiť však budú všetky prípady.

Polícia plánuje prehĺbiť aj spoluprácu so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP), najmä na regionálnej úrovni. "Všetka táto spolupráca bude fungovať v intenciách platných právnych predpisov, kde nie sú potrebné veľké zmeny. Problémom doteraz bola skôr ich aplikácia na regionálnej úrovni," vysvetlila Baloghová.

Za environmentálnu činnosť sa v súčasnosti považuje napríklad výstavba čiernych stavieb, ohrozenie a poškodenie životného prostredia, pytliactvo, krádež dreva i týranie zvierat. Spadá sem tiež neoprávnené nakladanie s odpadmi, vypúšťanie znečisťujúcich látok, porušovanie ochrany rastlín, živočíchov, stromov a krov.

V minulom roku polícia riešila 1429 prípadov envirokriminality, objasniť sa jej podarilo takmer 60 percent z nich. Oproti roku 2017 ide o mierny pokles počtu prípadov. Vzrástol však napríklad počet zistených prípadov týrania zvierat a zanedbania ich starostlivosti. Najviac prípadov envirokriminality sa v roku 2018 týkalo krádeže dreva.