Quantcast
< sekcia Slovensko

Novela zaviedla nový druh bezpečnostnej služby

SBS, Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

jej názov znie Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou.

Bratislava 2. februára (TASR) - Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou, tak znie názov nového druhu bezpečnostnej služby, ktorá bola zavedená 1. februára 2013. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorá do slovenského právneho poriadku prebrala európsku smernicu.

"Povolenie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy bude vydávať ministerstvo vnútra, prevádzkovanie ostatných bezpečnostných služieb budú naďalej povoľovať príslušné krajské riaditeľstvá Policajného zboru," povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.

Podľa nového zákona ministerstvo vnútra udelí licenciu občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý dosiahol vek 21 rokov, je bezúhonný, spoľahlivý, zdravotne i odborne spôsobilý, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a v posledných 24 mesiacoch vzorne vykonával prepravu peňažnej hotovosti – má teda už licenciu na prevádzkovanie strážnej služby. Baloghová ďalej informovala, že podmienkou bude tiež poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní SBS a držba vozidla, ktoré je určené na prepravu peňazí. Pri právnických osobách musia podmienky, ktoré platia pre fyzické osoby, spĺňať všetci štatutárni zástupcovia. Podielnici, ktorí vlastnia najmenej 15-percentný podiel v právnickej osobe, musia preukázať bezúhonnosť a spoľahlivosť.

"Na základe doterajších skúseností do okruhu osôb, ktoré musia spĺňať zákonom ustanovené podmienky na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, pribudol aj splnomocnenec prevádzkovateľa," povedala Baloghová. Podľa nej sa tým odstránil právny stav, keď bola plná moc prenášaná na fyzické osoby bez dostatočnej odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a spoľahlivosti. Veková hranica pre výkon fyzickej ochrany alebo pátrania sa podľa nového zákona znižuje z doterajších 19 na 18 rokov a pri povinnosti označovať odev pracovníkov bezpečnostnej služby sa zavádza výnimka. Túto povinnosť nebudú musieť spĺňať pracovníci, ktorí vykonávajú ochranu osôb.

"Ku koncu minulého roka eviduje polícia 986 vydaných licencií na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby," povedala Baloghová. Dodala, že najviac ich bolo vydaných v Bratislavskom kraji (330) a najmenej v Trenčianskom kraji (55).