< sekcia Slovensko

Novela zákona o zahraničnej službe reaguje na zmeny z praxe

Šéf ministerstva zahraničných vecí Miroslav Lajčák Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zákon samostatne ustanovuje pôsobnosť Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli, ktoré plní okrem iného osobitné úlohy vyplývajúce z členstva v únii.

Bratislava 20. augusta (TASR) - Novela zákona o zahraničnej službe z dielne rezortu diplomacie reaguje zmeny, ktoré nastali od roku 2010, ale aj na prevzatie niektorých kompetencií. Tie sa týkajú štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí ako aj ekonomickej diplomacie. Vláda dnes túto novelu schválila.

Na základe kompetenčného zákona dostalo ministerstvo zahraničných vecí pred niekoľkými rokmi do svojej pôsobnosti koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR. Novela teraz vypúšťa ustanovenie podľa ktorého o zriadení a zrušení takýchto oddelení ako súčasti diplomatickej misie rozhoduje minister zahraničných vecí po konzultácii s ministrom hospodárstva.

Zákon samostatne ustanovuje pôsobnosť Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli, ktoré plní okrem iného osobitné úlohy vyplývajúce z členstva v únii.

Taktiež podrobnejšie špecifikuje konzulárne funkcie, ktoré vykonávajú diplomatické misie a konzulárne úrady v zahraničí. Tie sa týkajú nielen rozhodovania o udeľovaní víz a pobytu, prijímania žiadostí o vydanie cestovných dokladov, ale tiež osvedčovania dokladov, poskytovania súčinnosti pri dedičských konaniach a pomoci v núdzi.

Ďalšie ustanovenia upravujú funkcie a platové náležitosti zamestnancov v zahraničnej službe.

Odstráni sa časové obmedzenie pôsobenia takéhoto zamestnanca v orgáne verejnej moci iného štátu alebo v medzinárodnej organizácii. V súčasnosti je to možné iba na štyri roky. Okrem toho aktuálny zákon znemožňuje úspešným zástupcom SR opakovane kandidovať v medzinárodných organizáciách, čo novela od januára budúceho roka zmení.