Quantcast
< sekcia Slovensko

Novela zákona o Hasičskom zbore by mohla priniesť viaceré úpravy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Do zákona by sa mohla zakotviť povinnosť príslušníka zboru podrobiť sa v súvislosti s výkonom služby dychovej skúške či vyšetreniu na účel zistenia alkoholu a omamných látok.

Bratislava 23. september (TASR) - Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) by mala priniesť viaceré úpravy. Medzi nimi zmeny dôvodov zaradenia mimo činnej štátnej služby, napríklad z dôvodu vyslania do zahraničia alebo straty psychickej spôsobilosti na výkon doterajšej funkcie. Úprava sa má týkať aj nároku na viac dní dovolenky pri príslušníkovi zboru, ktorý sa trvale stará o dieťa, a tiež rekondičného pobytu aj formou aktívneho odpočinku na Slovensku na základe písomnej žiadosti. Národná rada (NR) SR posunula návrh do druhého čítania.

Rozšíriť by sa mala definícia štátnej služby príslušníkov HaZZ a Horskej záchrannej služby (HZS) o plnenie úloh zboru v zahraničí. Rezort argumentuje, že príslušník zboru môže byť vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii, môže byť poverený funkciou vedúceho diplomatickej misie a podobne. Novela hovorí aj o možnosti dočasného vyslania do zahraničia.

Dôvody zaradenia príslušníka zboru mimo činnej štátnej služby by sa mali doplniť o situáciu, keď nemôže podľa záverov psychologického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti vykonávať funkciu a písomne nesúhlasil s preložením alebo preradením na inú vhodnú funkciu, najdlhšie však na 24 mesiacov. Do času výsluhy rokov v hodnosti sa navrhuje nezapočítavať ani zaradenie mimo činnej štátnej služby. Rezort uviedol, že v platnej právnej úprave to doposiaľ absentovalo a spôsobovalo interpretačný problém.

V zákone sa má tiež nahradiť pojem "duševná spôsobilosť" pojmom "psychická spôsobilosť". Do zákona by sa mohla zakotviť povinnosť príslušníka zboru podrobiť sa v súvislosti s výkonom služby dychovej skúške či vyšetreniu na účel zistenia alkoholu a omamných látok.

Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 1. januára 2023.