Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. december 2023Meniny má Ambróz
< sekcia Slovensko

Novelou zákona o vodovodoch by sa mala posilniť ochrana kvality vody

Ilustračné foto. Foto: TASR – Martin Palkovič

Strana SaS tvrdí, že monitorovanie zdrojov pitnej vody v súčasnosti nie je dostatočné, nedokáže zamedziť znečisteniu vody a vzniku zdravotných rizík.

Bratislava 4. júna (TASR) - Ochrana kvality pitnej vody by sa mohla posilniť. Upraviť by sa mohlo zverejňovanie informácií zhromažďovaných vlastníkmi verejných vodovodov. Tieto by mal sledovať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie by mal spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonať nevyhnutné opatrenia. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci.

"Cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády (PVV) SR zaviesť do nášho právneho poriadku pružné mechanizmy zverejňovania informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov, sledovanie týchto údajov Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie vykonanie nevyhnutných opatrení," píše sa v dôvodovej správe.

Novela má za cieľ upraviť kompetencie ÚVZ i regionálnych úradov verejného zdravotníctva. ÚVZ by mal byť povinný sledovať údaje zverejňované Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) týkajúce sa kvality surovej vody, ktoré je mu každý vlastník verejného vodovodu povinný poskytovať. "Zároveň sa zakazuje označovať tieto údaje za dôverné alebo za predmet obchodného tajomstva," píše sa v dôvodovej správe.

Ak z týchto údajov vyplynie odôvodnené podozrenie na existujúce riziko ohrozenia zdravia ľudí, ÚVZ to má oznámiť príslušnému regionálnemu úradu. Ten by mal zas bezodkladne vykonať opatrenia na predchádzanie ochoreniam viažucim sa k pitnej vode, ako napríklad zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody, či doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.

Účinnosť by mohla novela v prípade schválenia nadobudnúť 1. januára 2022.

Strana SaS tvrdí, že monitorovanie zdrojov pitnej vody v súčasnosti nie je dostatočné, nedokáže zamedziť znečisteniu vody a vzniku zdravotných rizík. Práve to má vyriešiť novelizácia. Šéfka poslaneckého klubu SaS a spolupredkladateľka novely Anna Zemanová upozorňuje na riziká znečisťovania podzemných zdrojov pitnej vody. "Verím, že vďaka tomuto pružnému mechanizmu sa nám podarí eliminovať znečistené územia a ochrániť nielen zdravie a životy, ale aj naše prírodné bohatstvo," uviedla v súvislosti s novelou.