< sekcia Slovensko

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválili

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Funtál

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín.

Bratislava 19. septembra (TASR) - Poslanci parlamentu vo štvrtok odmietli novelu školského zákona, ktorou chceli poslanci za Most-Híd definovať pojem národnostná škola. Poslanci chceli, aby sa určili zariadenia, ktoré by patrili do tejto kategórie.

"V školskom zákone sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť konkrétnym špecifickým potrebám škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín," tvrdili predkladatelia s tým, že zákon sa len čiastočne v niektorých ustanoveniach zmieňuje o parciálnych problémoch, ktoré sa môžu pri tomto type škôl vyskytnúť.

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín. Novelou chceli tento nedostatok odstrániť.

Cieľom ich návrhu bolo vytvorenie komplexného rámca fungovania národnostného školstva a vymedzenie osobitostí, ktorými by sa tieto inštitúcie vyznačovali a líšili od ostatných škôl.