Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. október 2023Meniny má Viera
< sekcia Slovensko

Noví riaditelia správ NP chcú dokončiť zonáciu i podporiť zamestnanosť

Na snímke riaditeľ správy národného parku Muránska planina Ján Šmídt počas vymenovania riaditeľov národných parkov v Bratislave 12. októbra 2022. Foto: TASR Jaroslav Novák

Cieľom riaditeľa správy NP Muránska planina Jána Šmídtu je zodpovednosť za ochranu biodiverzity a sprostredkovanie zážitkov divej prírody návštevníkom.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Noví riaditelia správ národných parkov chcú na svojich územiach dokončiť zonáciu, podporiť mäkké formy turizmu či zamestnanosť. Svoje ciele prezentovali po vymenovaní do funkcie ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO).

Pre novovymenovanú riaditeľku správy Národného parku (NP) Malá Fatra Gabrielu Kalašovú je najdôležitejšie čo najskôr sfunkčniť radu národného parku. Ďalej to je dôsledné a včasné uplatňovanie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania územia. Budú pracovať aj na programe starostlivosti o chránené územie, ktorého súčasťou bude aj zonácia. V Malej Fatre je podľa Kalašovej potrebné zabezpečiť trvalo udržateľnú turistiku tak, aby nepoškodzovala prírodu.

Cieľom riaditeľa správy NP Muránska planina Jána Šmídtu je zodpovednosť za ochranu biodiverzity a sprostredkovanie zážitkov divej prírody návštevníkom. Má tiež pripravenú stratégiu udržateľného cestovného ruchu, ktorú chce budovať a rozvíjať. "Preberáme veľkú zodpovednosť hospodára tak v lesoch, ako aj na poľnohospodárskych pozemkoch," povedal Šmídt.

Správu Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) povedie Marek Kuchta. Jeho víziou je stabilizovať personál, doriešiť projektové výzvy na budúci rok, pripraviť zonáciu a plán starostlivosti o územie. "Chcem pretvoriť NAPANT na moderný národný park podľa európskych štandardov, ktoré budú smerovať k napĺňaniu kritérií IUCN," skonštatoval.

Vladimír Kĺč chce v Pieninách odkloniť návštevníkov od hlavných trás a ponúknuť im niečo iné, aby sa zmiernil tlak na najnavštevovanejšie miesta. "Čaká nás aj aktualizácia návštevného poriadku," poznamenal. Kĺč pripravuje rekonštrukciu pieninskej cesty. Zároveň chce prijať nových zamestnancov, keďže boli doteraz personálne poddimenzovaní.

Pre NP Poloniny je potrebné zabezpečiť ochranu svetového prírodného dedičstva UNESCO, myslí si novovymenovaný riaditeľ Miroslav Buraľ. Cieľmi sú zonácia, prírode blízke obhospodarovanie či mäkký cestovný ruch. V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom sa má podľa Buraľa dobudovať rekreačný okruh. Čakajú ho aj aktivity súvisiace s plánom obnovy.

Na snímke riaditeľ správy národného parku Poloniny Miroslav Buraľ počas vymenovania riaditeľov národných parkov v Bratislave 12. októbra 2022.
Foto: TASR Jaroslav Novák


Riaditeľ správy NP Slovenský kras Milan Olekšák zhodnotil, že po reforme majú šéfovia konečne v rukách právomoci a môžu realizovať modernú ochranu prírody. Na Gemeri je pre neho výzvou prepojenie prírodných hodnôt s tými kultúrnymi. Plánuje otvoriť aj informačné centrum.

Tomáš Dražil chce, aby bol národný park Slovenský raj miestom pre dobrý život miestnej komunity a ľudia mali zážitok z poznania autentickej prírody. "Spokojný turista je ten, ktorý nie iba raz navštívi národný park, ale sa doňho aj vráti," podotkol. Ťažby v lesoch budú podľa Dražila len na zlepšenie stavu biotopov alebo druhov.

Hlavným cieľom nového riaditeľa NP Veľká Fatra Eduarda Apfela je zachovanie a postupná obnova prirodzených ekosystémových pralesových zvyškov, pralesov a biotopov hlucháňa a to aj prostredníctvom zonácie. Na území plánuje výskum a monitoring, na ktorých základe chce poskytovať informácie verejnosti. Apfel chce zlepšiť komunikáciu so samosprávou, vlastníkmi a podnikateľmi a taktiež vytvoriť podmienky pre zamestnanosť.

V prípade Tatranského národného parku vymenuje Budaj nového riaditeľa až po detailnom prešetrení všetkých informácií, ktoré boli medializované.