Quantcast
< sekcia Slovensko

Novou ombudsmankou sa stala Mária Patakyová

Mária Patakyová Foto: TASR/Michal Svítok

Patakyová je prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave pre legislatívu. Podľa navrhovateľov je uznávanou odborníčkou a autoritou v oblasti práva s dlhoročnými skúsenosťami doma i v zahraničí.

Bratislava 8. februára (Teraz.sk/TASR) - Novou verejnou ochrankyňou práv bude Mária Patakyová. Rozhodli o tom dnes poslanci Národnej rady SR, keď nominantke koaličného Mostu-Híd odovzdali v tajnej voľbe 75 hlasov. Patakyová nahradí vo funkcii Janu Dubovcovú, ktorej sa končí funkčné obdobie 28. marca.

O post ombudsmana sa dnes uchádzala aj nominantka SaS a OĽaNO-NOVA Janka Šípošová. Od poslancov získala 41 hlasov. Tretím kandidátom bol Anton Čulen, ktorého navrhla ĽSNS a nezaradený poslanec Peter Marček. Vo voľbe dostal Čulen 15 hlasov.

Patakyová je prorektorka Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pre legislatívu. Podľa navrhovateľov je uznávanou odborníčkou a autoritou v oblasti práva s dlhoročnými skúsenosťami doma i v zahraničí. V oblasti ľudských práv pôsobí ako zástupca UK v Európskom medziuniverzitnom centre, prostredníctvom ktorého sa realizuje študijný program zameraný na ľudské práva a demokratizáciu.Počas verejného vypočutia na pôde Výboru NR SR pre ľudská práva a národnostné menšiny povedala, že chce dohliadať na výkonnú moc, upozorňovať na nedostatky a obhajovať ľudské práva. Zároveň chce zachovať vysoký profesionálny štandard výkonu funkcie ombudsmana a podporiť jeho nezávislosť.

"Inštitucionálna nezávislosť by mala byť dotvorená samostatnou rozpočtovou kapitolou pre kanceláriu verejného ochrancu práv," doplnila s tým, že chce posilniť spoluprácu s inštitúciami zameranými na ľudské práva. Patakyová sa chce zamerať na ochranu osôb obmedzených na slobode, na dodržiavanie ľudských práv seniorov a mieni sledovať aj prieťahy v súdnom konaní. Zdôrazňuje aj potrebu upozorňovať na kvalifikované nedostatky. Chce dosiahnuť rešpektovanie úradu ombudsmana.

Koaličná kandidátka tiež vysvetľovala, prečo sa nezastala Zuzany Melicherčíkovej, bývalej zamestnankyne Univerzity Komenského, ktorá po upozornení na korupciu pri prijímacích pohovoroch prišla o prácu. Následne pracovala vo "fastfoode". Patakyová sa obhajovala nedostatkom informácií v tom čase. V otázke Dúhového Pride uviedla, že "nie je možné, aby sa v partnerských vzťahoch neposkytovala dôstojnosť". Patakyová zároveň ocenila prácu súčasnej ombudsmanky Jany Dubovcovej.

Verejného ochrancu práv volí parlament na päť rokov z kandidátov, ktorých navrhne najmenej 15 poslancov. Za ombudsmana možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý v deň voľby dosiahol vek 35 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať. Verejný ochranca práv nesmie byť členom politickej strany ani politického hnutia, musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasiť s voľbou.

Mária Patakyová sa narodila 14. mája 1963 v Nových Zámkoch, kde vyštudovala gymnázium. V roku 1985 absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte UK s cenou rektora UK. Internú ašpirantúru v odbore hospodárske právo ukončila v roku 1992, v roku 2000 sa habilitovala na docentku v odbore obchodné právo, v roku 2010 bola po inauguračnom konaní na Univerzite Komenského vymenovaná za profesorku v odbore obchodné a finančné právo.

Na Právnickej fakulte UK pôsobí od roku 1986, pričom v rokoch 2003–2011 zastávala pozíciu prodekanky pre zahraničné vzťahy a grantovú politiku. V rokoch 1995-2007 absolvovala štyri zahraničné študijné pobyty – v Taliansku, Spojených štátoch amerických, Grécku a v Spojenom kráľovstve. V roku 2007 úspešne ukončila dvojročný program Cambridge Diploma in Introduction to English and European Law. Bola členkou predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (2006–2009), v súčasnosti je členkou rady APVV pre spoločenské vedy, členkou predsedníctva European C-Law (Krakov, Poľsko), členkou za SR v European Academy of Private Lawyers (Pavia, Taliansko) a členkou za SR v European Model Company Act Group a i. Od februára 2011 je prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave. Je rozhodkyňou Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie pre rozhodovanie obchodných sporov.

Odborníčka na obchodné právo sa podieľala aj na tvorbe legislatívnych návrhov, ktoré schvaľovala Národná rada Slovenskej republiky. Participovala na príprave zákona, ktorým sa harmonizovala úprava s komunitárnym európskym právom a na príprave zákona o obchodnom registri. V roku 2015 sa neúspešne uchádzala o post doplnkovej sudkyne Všeobecného súdu EÚ.

Vo funkcii ombudsmanky chce Mária Patakyová dohliadať na výkonnú moc, upozorňovať na nedostatky a obhajovať ľudské práva. Má záujem zachovať vysoký profesionálny štandard výkonu funkcie ombudsmana, podporiť jeho nezávislosť a posilniť spoluprácu s inštitúciami zameranými na ľudské práva. Chce sa zamerať na ochranu osôb obmedzených na slobode, na dodržiavanie ľudských práv seniorov a mieni sledovať aj prieťahy v súdnom konaní. Zdôrazňuje aj potrebu upozorňovať na kvalifikované nedostatky. Chce dosiahnuť rešpektovanie úradu ombudsmana.