Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. december 2023Meniny má Radúz
< sekcia Slovensko

Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie bude V. Hiadlovský

Na snímke vľavo predseda Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil a rektor Univerzity Komenského Marek Števček 20. októbra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Rektori združení v Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) si zvolili nové vedenie.

Bratislava 20. júna (TASR) - Rektori združení v Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) si zvolili nové vedenie. Od 22. augusta ju povedie Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. TASR o tom v utorok informovali zo SRK.

Za viceprezidentov SRK zvolili doterajšieho prezidenta Rudolfa Kropila a rektora Technickej univerzity vo Zvolene, rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Petra Šimka a Tomáša Lengyelfalusyho, rektora Vysokej školy DTI. Členom prezídia SRK je od marca Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Rektori žiadajú vládu SR začleniť vysoké školy do dlhodobých výdavkových priorít Slovenska. Výkonnostné zmluvy majú byť podľa rektorov financované zo zvýšenia nad rámec súčasného návrhu na dotácie na verejné vysoké školy, ak majú byť dosiahnuté navrhované výkonnostné merateľné ukazovatele. Zároveň žiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvoriť výkonnostné zmluvy so všetkými verejnými vysokými školami v rovnakom termíne až po ukončení diskusií na jednotlivých vysokých školách a po schválení metodiky na rozpis dotácie na verejné vysoké školy a schválení rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2024.

V súvislosti s implementáciou výkonnostných zmlúv členovia SRK žiadajú vládu SR účelovo zvyšovať každoročne rozpočet verejných vysokých škôl na roky 2024 - 2026 o desať percent na pokrytie nákladov na realizáciu dohodnutých merateľných výkonnostných ukazovateľov a nad rámec súčasnej dotácie, ako to odporúčalo OECD a uvádza sa v pláne obnovy. "Vysoké školy zosúladili svoje študijné programy a procesy zabezpečovania kvality so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorých súčasťou je harmonizácia s potrebami trhu práce. Vysoké školy plnia všetky požiadavky na reformy, ale bez adekvátneho zvýšenia investícií do ich rozvoja, do vysokoškolskej infraštruktúry minimálne na úrovni priemeru EÚ je proces zmien ťažkopádny až nerealizovateľný," uviedol Kropil.

Podľa členov SRK periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2022 potvrdilo, že verejné vysoké školy majú výstupy aj na svetovej úrovni. Ich financovanie však zaostáva za európskym priemerom. Vysoké školy potrebujú investície, aby boli dostatočne príťažlivé pre slovenských a zahraničných študentov. "Financovanie vysokého školstva je investíciou do budúcnosti krajiny," dodal Kropil.