< sekcia Slovensko

Poslanci odobrili vznik Slovenskej asociácie horských sprievodcov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Jej vznik dnes odobrili poslanci Národnej rady SR schválením pozmeňujúceho návrhu k vládnej novele zákona o Horskej záchrannej službe.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Presadzovať a chrániť práva a záujmy svojich členov, ochraňovať ich stavovskú česť a podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne je cieľom Slovenskej asociácie horských sprievodcov. Jej vznik dnes odobrili poslanci Národnej rady SR schválením pozmeňujúceho návrhu k vládnej novele zákona o Horskej záchrannej službe. Jeho autormi sú poslanci za Smer-SD Peter Šuca, Jaroslav Baška a Rastislav Čepák.

Pôjde o samosprávnu neštátnu stavovskú inštitúciu so sídlom vo Vysokých Tatrách. Orgánmi tejto právnickej osoby budú predseda, predsedníctvo a snem. Úlohou asociácie bude najmä zastupovať svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom či orgánom územnej samosprávy, odborná príprava osôb na výkon horskej sprievodcovskej činnosti, vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú sprievodcovskú činnosť či poskytovanie informačných a poradenských služieb.

Pod horskou sprievodcovskou činnosťou sa rozumie sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí bez použitia horolezeckého výstroja a horolezeckej výzbroje, a to na turistických chodníkoch a trasách alebo mimo nich. Horskú sprievodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon tejto činnosti, ktoré bolo vydané touto asociáciou. Osvedčenie má mať platnosť tri roky.

Odborná spôsobilosť sa získava úspešným vykonaním vstupného testu a osobitnou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred komisiou zloženou z členov asociácie. Ak žiadateľ neuspeje na vstupnom teste, nemôže absolvovať osobitnú odbornú prípravu. Po získaní odbornej spôsobilosti musí sprievodca absolvovať ďalšiu odbornú prípravu každé tri roky.

Ustanovujúci snem novej asociácie zvolá výkonný orgán Slovenskej asociácie horských sprievodcov tak, aby sa uskutočnil do 28. februára 2016.