Quantcast
< sekcia Slovensko

NR SR odobrila správu o činnosti komisárky pre zdravotne postihnutých

Zuzana Stavrovská, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd

V rámci občianskoprávnej a rodinnej agendy Stavrovská upozorňuje na prípady, keď sa ľudia so zdravotným postihnutím stávajú obeťami podvodov svojich rodinných príslušníkov.

Bratislava 21. júna (TASR) - Podnety z oblasti zamestnávania a kompenzácií, ako aj problémy súvisiace s pozbavením spôsobilosti na právne úkony či s bezbariérovou prístupnosťou, sú súčasťou správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021. Správu v utorkovom hlasovaní vzali na vedomie poslanci Národnej rady (NR) SR.

V roku 2021 riešila komisárka Zuzana Stavrovská napríklad podnety poukazujúce na problém získať zamestnanie a zároveň si ho aj udržať dlhšie ako počas skúšobnej doby. Zaznamenala tiež problémy týchto osôb v oblasti zamestnania a vhodnej pracovnej pozície, ako aj v oblasti diskriminácie na pracovisku, šikany a mobbingu či nerovnakého zaobchádzania so zamestnancami.

Komisárka riešila v minulom roku aj podnety týkajúce sa kompenzácií. "Podávatelia podnetov ma informujú o tom, že sú zo strany zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny odrádzaní od podávania nových žiadostí o priznanie peňažných príspevkov na kompenzáciu," napísala v správe. Opakujúcim sa problémom sú podľa nej tiež nízke sumy pri určovaní cien materiálov pri úprave interiérov a exteriérov, ktoré sa týkajú úprav na debarierizáciu.

V rámci občianskoprávnej a rodinnej agendy Stavrovská upozorňuje na prípady, keď sa ľudia so zdravotným postihnutím stávajú obeťami podvodov svojich rodinných príslušníkov.

Podávatelia podnetov Stavrovskú upozornili na to, že v čase pandemickej situácie sa sťažil až znemožnil prístup k zdravotnej starostlivosti a jej kvalita značne poklesla. Upozornila aj na neštandardizované postupy pri prijímaní pacientov na hospitalizáciu v psychiatrických zariadeniach.

V správe tiež pripomenula požiar v zariadení sociálnych služieb v Osadnom, pri ktorom a na následky ktorého zahynulo šesť klientov s mentálnym postihnutím a tragicky zahynul aj riaditeľ zariadenia. Na základe monitorovacích návštev v takýchto zariadeniach upozorňuje, že nie všade sa dodržiavajú práva ľudí so zdravotným postihnutím.

V roku 2021 pomáhal Úrad komisára pre deti so zdravotným postihnutím ľudom orientovať sa v rôznych usmerneniach týkajúcich sa pandemickej situácie. Komisárka tiež v správe informuje o návrhoch a odporúčaniach vláde.