< sekcia Slovensko

Zvýšenie pokuty za nedodržanie izolácie bude prerokované zrýchlene

Na snímke rokovacia sála počas hlasovania na 9. schôdzi NR SR v Bratislave 14. júla 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.

Bratislava 14. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o zvýšení pokuty za porušenie izolácie rokovať zrýchlene. Skrátené legislatívne konanie odobrili v hlasovaní v utorok. Pokuta za nedodržanie izolácie po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny by sa mohla zvýšiť až do výšky 5000 eur. Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

"Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v návrhu novely.

Nová úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny". "Cieľom návrhu je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých orgánov," uviedli predkladatelia.

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ. Návrh upravuje aj rozsah údajov, ktoré takto môžu operátori spracovávať. Okrem telefónneho čísla by mohli "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka". ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie do 60 dní. "Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v materiáli.

Spriechodnenie konaní v oblasti životného prostredia sa prerokuje zrýchlene


Poslanci Národnej rady (NR) SR budú rokovať zrýchlene o spriechodnení konaní v oblasti životného prostredia, ktoré sa zastavili v súvislosti so šírením nového koronavírusu. V utorok odsúhlasili skrátené legislatívne konanie k návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Mohlo by sa tak pokračovať v konaniach o integrovaných povoleniach, ktoré potrebujú napríklad skládky či podnikatelia v chemickom priemysle. Rovnako aj v konaniach o určenie osoby zodpovednej za umiestnenie nezákonne umiestneného odpadu. „Cieľom návrhu zákona je prijatie mimoriadnych opatrení, ktoré umožnia pokračovať v konaniach, v ktorých bolo pozastavené plynutie lehôt z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19,“ uvádza sa v materiáli.