< sekcia Slovensko

Obce nedostanú možnosť zdaňovať vonkajšiu reklamu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nemalo ísť o povinnú miestnu daň, jej zavedenie malo byť na uvážení konkrétnej samosprávy.

Bratislava 20. júna (TASR) - Obce nedostanú možnosť zdaňovať vonkajšiu reklamu. Národná rada SR totiž odmietla novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú predložili nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého.

Nemalo ísť o povinnú miestnu daň, jej zavedenie malo byť na uvážení konkrétnej samosprávy. Presnú výšku dane zákonom neurčovali. Podľa návrhu ročnú sadzbu dane za šírenie vonkajšej reklamy určí obec v eurách za každý aj začatý štvorcový meter plochy reklamného pútača.

Ďalšou zmenou zákona, ktorá neprešla, chceli umožniť samosprávam zavedenie vyššej dane z nehnuteľnosti pri takých stavbách a pozemkoch, ktoré sú dlhodobo neudržiavané či nevyužívané. Návrh počítal aj s možnosťou zníženia či úplného oslobodenia dane z nehnuteľností pri týchto stavbách a pozemkoch, ak sa ich vlastník rozhodne prenechať na verejnoprospešný účel.

Nezaradení neuspeli ani s novelou zákona o obecnom zriadení, ktorou chceli dať samosprávam do rúk silnejšie kompetencie voči developerom. Navrhovali, aby obec vydávala dopravné posúdenie, ktoré si dnes zaobstarávajú samotní developeri.

Parlament odmietol aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa nezaradení snažili predĺžiť poberanie materského na jeden rok. Zostáva tak v platnosti súčasné nastavenie, kedy je možné poberať materské z nemocenského poistenia v období 34 týždňov.