Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. september 2023Meniny má Václav
< sekcia Slovensko

NRSR: Plénum schválilo návrhy o príspevkoch pre opatrovateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Nová legislatíva, vďaka ktorej sa už nebude krátiť príspevok, má byť účinná od 1. júla 2024.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, sa už nebude krátiť peňažný príspevok. Zároveň sa bude môcť príspevok v určitých prípadoch zvýšiť. Vytvoriť sa tiež majú podmienky na lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázané na osobnú asistenciu do nezávislého života. Predpokladajú to dva návrhy noviel zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Krátenie peňažného príspevku na opatrovanie sa odstráni v prípade, že osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, prípadne súbežne s týmito dávkami poberá aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia. "V týchto prípadoch je podľa súčasného znenia zákona dôchodok krátený na polovicu základnej výšky," uviedla predkladateľka návrhu, poslankyňa zo Za ľudí Jana Žitňanská.

Zvýši sa tiež príspevok na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak je osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Týkať sa to bude všetkých opatrovateľov, teda poberateľov dôchodku, ako aj pracujúcich či nepracujúcich. Zároveň sa nebude zohľadňovať príjem zo zamestnania pri vzniku nároku na zvýšenie tohto príspevku.

Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh, ktorým zaväzujú vládu nariadením k 1. júlu 2023 upraviť výšku peňažného príspevku na opatrovanie tak, aby výška tohto príspevku pre poberateľa dôchodku, ktorý je súčasne poberateľom príspevku na opatrovanie, zodpovedala sume minimálne 75 percent z výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ktorá bude nariadením ustanovená pre osoby v produktívnom veku.

Ďalším pozmeňujúcim návrhom plénum zjednotilo podmienky poskytovania príspevku na opatrovanie pre osoby poberajúce dôchodkovú dávku a pre osoby v produktívnom veku. U osôb, ktoré opatrujú a poberajú dôchodok už na výšku príspevku nebude mať vplyv to, či je opatrovanej osobe s ŤZP poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby a ani v akom rozsahu.

Nová legislatíva, vďaka ktorej sa už nebude krátiť príspevok, má byť účinná od 1. júla 2024.

Druhá novela sa týka vytvorenia podmienok pre lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na osobnú asistenciu do nezávislého života. "Je čoraz viac prípadov osôb so zdravotným postihnutím, ktoré dokážu žiť nezávislý život, vedia si zorganizovať samostatné bývanie a podporu komunity, ako aj pomoc osobných asistentov, v realizácii im však bráni nemožnosť posúdenia ich nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu v čase, keď sú prijímateľmi sociálnych služieb v celoročnej pobytovej forme," pripomenula poslankyňa.

Zavedie sa tiež možnosť posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a rozsahu osobnej asistencie v čase, keď je žiadateľovi – osobe so zdravotným postihnutím - poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba. Bude to možné vopred v prípade, keď bude chcieť ukončiť pobytovú sociálnu službu. Vtedy bude možné príspevok na osobnú asistenciu začať poskytovať až po preukázaní ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby.

Aj k tejto novele schválilo plénum pozmeňujúci návrh. Súčasťou žiadosti o tento príspevok bude čestné vyhlásenie, deklarujúce zámer ukončiť v priebehu polroka poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby. Osoba s ŤZP bude musieť úradu práce predložiť doklad o tom, kedy sa ukončila sociálna služba.

Táto nová právna úprava má byť účinná od 1. januára 2023.