< sekcia Slovensko

Poslanci navrhujú ďalšie zmeny v kompenzáciách pre ŤZP

Na snímke vľavo podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a vpravo minister práce, socialnych vecí a rodiny Ján Richter (SMER-SD) počas 32. schôdze NR SR 12. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Upustiť sa má od povinnosti pre ŤZP a osobných asistentov, aby uvádzali denný hodinový rozsah vykonávanej osobnej asistencie.

Bratislava 12. júna (TASR) - Peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia by sa nemal odnímať ľuďom, ak sa budú kvôli štúdiu zdržiavať v zahraničí menej ako 303 dní. Navrhuje to poslankyňa Alena Bašistová (nezaradená), ktorá predložila k novele zákona o kompenzáciách pre ŤZP pozmeňujúci návrh.

Navrhované zmeny Bašistovej ocenil aj minister práce Ján Richter (Smer-SD). Podľa jeho slov je cieľom vlády podporiť týchto študentov. "Upravujeme výnimku, podľa ktorej sa príspevok odníme až po 10 mesiacoch pobytu v zahraničí, ak poberateľ príspevku v zahraničí študuje," vysvetlil Richter.

Druhá úprava v rámci Bašistovej návrhu sa týka výkazov pri osobnej asistencii, ku ktorým mali pripomienky zástupcovia zdravotne postihnutých. Upustiť sa má od povinnosti pre ŤZP a osobných asistentov, aby uvádzali denný hodinový rozsah vykonávanej osobnej asistencie. "Pre zabezpečenie efektívnej kontroly, a to najmä kontroly na mieste, sa precizujú ustanovenia o súčinnosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osobného asistenta pri kontrole. Časový rozsah vykonanej asistencie si bude môcť úrad vyžiadať v prípade podozrenia, že príspevok na osobnú asistenciu sa zneužíva," vysvetlil Richter.

Vládu za novelu kritizovala podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). "Na ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a na ľudí, ktorí ich sprevádzajú, teda asistentov, myslíte veľmi málo. Mali ste sem predstúpiť s veľkou novelou zákona o kompenzáciách. To by sa stalo vtedy, keby ste opatrovateľom mimo zariadení zvýšili mesačný príspevok minimálne na minimálnu mzdu. Vy diskriminujete domácich opatrovateľov," adresovala koaličným poslancom Ďuriš Nicholsonová, podľa ktorej vláda vytvorila dve kategórie opatrovateľov.

"Tí, ktorí sú v zariadeniach, dostávajú viac ako tí, ktorí sa permanentne starajú o ťažko zdravotne postihnutých ľudí doma. Zjednoťte príspevok na opatrovanie pre všetkých rovnako. Čokoľvek iné sú len marketingové gestá," podotkla Ďuriš Nicholsonová.

Preto predložila rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorým sa majú upraviť viaceré oblasti. "Cieľom je vytvoriť podmienky na preklenutie obdobia prechodu z peňažného príspevku na opatrovanie na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, aby bolo možné príspevok na opatrovanie vyplácať až ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku na osobnú asistenciu," vysvetlila Ďuriš Nicholsonová. Podľa nej dnes totiž ľudia nemajú istotu, či a v akej výške im bude priznaný príspevok na osobnú asistenciu. Tiež navrhla, aby sa pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov neskúmal príjem ŤZP ani spoločne posudzovanej osoby.

Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) na ňu reagoval tým, že sa za každú cenu snaží kritizovať tento zákon, pritom keď bola súčasná opozícia v minulosti vo vláde, pre ŤZP neurobila nič. "Ekonomike sa darí, práve preto dávame na kompenzácie pre ŤZP 120 miliónov eur," podotkol Tomáš, ktorý upozornil na zvýšenie opatrovateľského príspevku. Tiež odmieta diskrimináciu niektorých opatrovateľov.

S.Shahzad: Vítam zmeny v kompenzáciách pre ŤZP, niektoré sú oneskorené

Opozičná poslankyňa Silvia Shahzad (OĽaNO) víta zmeny, ktoré sa urobili v novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, niektoré z nich však prichádzajú oneskorene. Koaličný poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) je však presvedčený, že žiadna vláda doteraz tak nepomohla ŤZP ako súčasná vláda.

"Oceňujem, že sa našla vôľa a niekoľko úprav pre ľudí so zdravotným postihnutím sa urobilo. Netreba ale zabúdať, že mnohé úpravy sú len finančné, a nie systémové," skonštatovala počas rozpravy Shahzad. Ocenila, že sa podarilo zrušiť príjmové limity pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu. "Zmeny v osobnej asistencii, ktoré rušia príjmové limity, pomôžu ľuďom dostať sa zo začarovaného kruhu. Verím, že sa oveľa viac ľudí začne zapájať do pracovného procesu, podarí sa im začleniť do spoločnosti a nebudú odstrihnutí od príspevku na osobnú asistenciu," uviedla Shahzad.

Sadzba za hodinu osobnej asistencie by sa mala zvýšiť o jedno euro na 3,82 eura. Nové zvýšenie nemusí byť podľa nej ale dostačujúce. "Osoby so zdravotným postihnutím potrebujú pomoc veľa hodín denne, potrebujú ju často aj cez víkendy a v noci, nehovoriac o tých, ktorí ju potrebujú 24 hodín denne 7 dní v týždni. Je vašou povinnosťou im pomáhať a nie im klásť polená pod nohy. Preto dúfam, že tak ako hovoríte o minimálnej mzde, ktorá onedlho prekročí 500 eur, tak verím, že budete hovoriť aj o osobnej asistencii, pri ktorej dúfam, že sadzba čoskoro prekročí 5 eur na hodinu," doplnila Shahzad.

Podľa nej však niektoré zmeny prichádzajú oneskorene. Napríklad po odstránení krátenia príspevku na opatrovanie, ak ŤZP navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, volali organizácie už dlhšie. "Podobne je to aj so zvýšením príspevku na opatrovanie, ak ide o nezaopatrené dieťa," priblížila Shahzad. Upozornila tiež na to, že ŤZP si musia šetriť na veľmi drahé pomôcky, na ktoré dostáva len veľmi nízky príspevok. "Ostali nedoriešené mnohé ďalšie problémy, ktoré ste prisľúbili riešiť," adresovala koaličným poslancom Shahzad. Predložila preto pozmeňujúci návrh, ktorým napríklad navrhuje zaviesť možnosť priznania peňažného príspevku na kúpu auta ešte pred získaním vodičského oprávnenia. Zdravotne postihnutý sa však bude musieť preukázať, že sa prihlásil na kurz. Ďalším cieľom návrhu je odstránenie mesačného príjmu, ktorý ak je prekročený, tak ŤZP stráca nárok na príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov.

K novele zákona predložila pozmeňujúci návrh aj opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO). Navrhuje zmeniť percentil miery funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí- poruchách psychického vývoja detí, pervazívnych vývinových poruchách. Okrem toho navrhuje, aby si ľudia trpiaci pervazívnymi vývojovými poruchami, akými je typicky autizmus, mohli uplatniť kompenzácie na zvýšené výdavky pri opotrebovaní šatstva, bielizne, obuvi, bytového zariadenia. Navrhuje tiež upraviť podmienky na získanie parkovacieho preukazu pre ľudí s autizmom. "Doterajší stav nebol pre osoby s autizmom vyhovujúci, pretože pri poruchách autistického spektra nemá osoba problém s mobilitou alebo zrakom, avšak trpí poruchami správania, precitlivenosťou na zmyslové podnety, problematickou je aj dôstojnosť pri preprave. Z tohto dôvodu takáto osoba nie je schopná prepravy hromadnou dopravou alebo aj presunu zo vzdialenejšieho miesta od vozidla do cieľa cesty," zdôvodnila potrebu prijatia zmeny Gaborčáková.

Do diskusie sa zapojil aj poslanec Erik Tomáš (Smer-SD), podľa ktorého sa týmto zákonom pomáha tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. "Zvyšujeme opatrovateľský príspevok o 120 eur na 370 eur. Ak ide o rodiča, ktorý sa stará o svoje dieťa, je to o 100 eur navyše. Už teraz sme na úrovni približne čistej minimálnej mzdy v budúcom roku. Zvyšujeme príspevok pre opatrovateľov v dôchodkovom veku," vymenoval Tomáš. Vláda podľa jeho slov kladie veľký dôraz na opatrovanie príbuzných v domácom prostredí. "Vidíme v tom neuveriteľnú výhodu. To ale neznamená, že sme zabudli na osobných asistentov. Vypočuli sme žiadosti profesných organizácií a napokon sme sa stotožnili s ich požiadavkou zvýšiť hodinovú odmenu. Je to presne tak, ako chceli a podarilo sa nájsť potrebné peniaze," upozornil Tomáš.

Podarilo sa tiež podľa neho zrušiť krátenie príspevku pri osobnej asistencii v prípade, že opatrovaná osoba pracuje. "Prichádzame s ochranou príjmu pri opatrovateľskom príspevku, kde sme ten limit zvýšili na dvojnásobok sumy životného minima. Je to veľká novela, je to zákon, ktorý nemá obdobu. Nikto nikdy nepomohol ŤZP tak, ako to v tomto okamihu robí súčasná vláda," dodal Tomáš.