Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia Slovensko

Pôsobenie bývalých vojakov v aktívnych zálohách má byť atraktívnejšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Zmeny v zákone o brannej povinnosti v utorok poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Podľa nových podmienok by mali vojaci aktívnych záloh cvičiť už od mája 2018.

Bratislava 30. januára (TASR) – Ministerstvo obrany sa pokúša zatraktívniť pôsobenie bývalých vojakov v aktívnych zálohách. Zmeny v zákone o brannej povinnosti v utorok poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Podľa nových podmienok by mali vojaci aktívnych záloh cvičiť už od mája 2018.

Minister Peter Gajdoš (SNS) reaguje na nízky záujem. Do druhého ročníka projektu aktívnych záloh sa zapojí 38 ľudí. Zámer vycvičiť v tomto roku 219 nových vojakov v zálohe sa tak nepodarí naplniť. Už po pilotnom projekte, v rámci ktorého bolo vlani vycvičených 38 bývalých vojakov, Gajdoš avizoval potrebu zmeny zákona.

"Napriek tomu, že sa nám nepodarilo naplniť počty, ktoré sme si vytýčili, tak touto novelou zákona verím, že budeme motivovať príslušníkov záloh, aby ich bolo čím viacej v aktívnych zálohách a takýmto spôsobom by sme radi zatraktívnili aj túto službu a zabezpečili obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky," uviedol minister.

Rezort upravil rozpätie hodností na jednotlivé funkcie tak, aby kritériá spĺňalo viac vojakov v zálohe. Do aktívnych záloh bude môcť byť zaradený aj vojak v zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu, než aká sa vyžaduje na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený.

Na základe skúseností z pilotného projektu vyplynula potreba refundácie mzdy nielen zamestnancom, ale napríklad aj samostatne zárobkovo činným osobám. Novinkou je i úhrada nákladov zamestnávateľovi, ktoré súvisia s platením poistného za zamestnávateľa na sociálne a verejné zdravotné poistenie.

Novela zároveň spresňuje, že vojak v aktívnej zálohe bude mať nárok na pomernú časť hodnostného platu len za čas prítomnosti, kedy je na pravidelnom cvičení, alebo plní úlohy v prospech Ozbrojených síl SR. Upravuje sa aj povinnosť vojaka zaradeného do aktívnych záloh, ktorý bude po novom povinný hlásiť zmeny v súvislosti s podmienkami zaradenia veliteľovi. Novinkou je úprava ustanovení pri neprítomnosti vojaka na pravidelnom cvičení.

Za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnej zálohe prináleží vojakom motivačný príspevok v sume 600 eur, ktorý im je vyplácaný spätne v prípade, že absolvovali aspoň 75 percent cvičenia, ďalej pomerná časť hodnostného platu, ako aj náhrada cestovného z miesta trvalého bydliska do miesta určenia. Za techniku, ktorá je im zverená, nesú hmotnú zodpovednosť.