< sekcia Slovensko

Zákon o konflikte záujmov by sa mal spresniť

Na snímke rokovacie plénum parlamentu SR počas zasadnutia 35. schôdze NR SR 23. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Zmenou by malo byť aj umožnenie súbežného podnikania členov kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb zastupujúcich štát.

Bratislava 3. decembra (TASR) – V zákone o konflikte záujmov sa má okrem iného rozšíriť okruh zástupcov štátu v dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností. Vyplýva to z novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov), ktorý v utorok plénum posunulo do druhého čítania. Poslanci o návrhu zákona rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Terajší zákon rozširujúci okruh verejných funkcionárov by podľa predkladateľov mohol spôsobiť problémy pri obsadzovaní miest v dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu. "Rozšírenie okruhu verejných funkcionárov by mohlo spôsobiť štátu nominačné komplikácie s následkom neobsadenia všetkých miest, ktoré mu prislúchajú. Tým by štát nemohol plnohodnotne pôsobiť ako spoluvlastník dotknutých obchodných spoločností, čo by mu mohlo spôsobiť značné hospodárske škody," píše sa v návrhu, ktorý predložil parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Riziko neobsadenia všetkých miest patriacich štátu je podľa navrhovateľov kritické najmä v prípade obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktoré sú regulovanými subjektmi podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Doterajšie znenie zákona napríklad počítalo s možnosťou, že verejným funkcionárom bude aj tá fyzická osoba, ktorú navrhla alebo ustanovila do verejnej funkcie právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát. Podľa novely má byť verejným funkcionárom iba osoba, ktorú navrhla do funkcie právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Zmenou by malo byť aj umožnenie súbežného podnikania členov kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb zastupujúcich štát. "Umožnenie paralelného výkonu podnikania a zmiernenie súčasných požiadaviek nezlučiteľnosti neodporuje cieľom ústavného zákona, keďže v porovnaní napríklad s verejnou funkciou spočívajúcou vo výkone funkcie člena štatutárneho orgánu právnickej osoby hrozí pri výkone kontrolných a dozorných funkcií v právnických osobách menšie riziko vzniku konfliktu záujmov," odôvodnil výbor plánované zmeny.