< sekcia Slovensko

Obchod s ilegálne získaným umeleckým predmetom má byť trestaný tvrdšie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Upraviť sa má aj postup slovenských orgánov v prípade zadržania alebo zhabania predmetu kultúrnej hodnoty a právny rámec disponovania s týmto zadržaným predmetom.

Bratislava 4. mája (TASR) – Ak bude niekto obchodovať na Slovensku s predmetom kultúrnej hodnoty, ktorý bol získaný na území iného štátu nelegálnou činnosťou a bol na územie SR dovezený v rozpore s právnymi predpismi, Ministerstvo kultúry SR by mu mohlo udeliť sankciu až do výšky 200 000 eur, a to aj opakovane. Za samotný dovoz takéhoto predmetu by mohla hroziť pokuta do 100 000 eur. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý v utorok poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Návrh z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR primárne rieši prvú fázu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, zavádzajúceho jednotný postup kontroly tovaru vstupujúceho na územie Únie s cieľom zabrániť tomu, aby nezákonne získané a vyvážané predmety kultúrnej hodnoty z tzv. tretích krajín neslúžili na financovanie terorizmu alebo pranie špinavých peňazí.

Rezort upozorňuje, že sa rozšírila aj definícia okruhu nelegálnych spôsobov získavania predmetov kultúrnej hodnoty. „Ide o reakciu na jav vykonávania nelegálnej archeológie, rabovania múzeí a ničenia kultúrnych pamiatok počas vojnových operácií na Blízkom východe v nedávnej minulosti," upozornilo ministerstvo.

Novela má tiež spresniť a doplniť už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze predmetov kultúrnej hodnoty a má uľahčiť komunikáciu ministerstva kultúry s colnými orgánmi. Upraviť by sa mal aj postup určených orgánov pri posudzovaní žiadostí o povolenie na vstup predmetov kultúrnej hodnoty na územie SR v rámci colného územia EÚ. Upraviť sa má aj postup slovenských orgánov v prípade zadržania alebo zhabania predmetu kultúrnej hodnoty a právny rámec disponovania s týmto zadržaným predmetom.

Legislatívny návrh má tiež zaviesť novú definíciu tzv. „príležitostného predajcu predmetu kultúrnej hodnoty", čím by sa povinnosti zákona pri obchodovaní s týmito predmetmi mali vzťahovať aj na tých, ktorí ich ponúkajú príležitostne, prostredníctvom burzy starožitností, v online prostredí alebo na stretnutiach zberateľov.

MK vysvetľuje, že novelizácia má napraviť doterajší stav, keď príležitostní predajcovia stáli mimo akéhokoľvek právneho vymedzenia a administratívnej záťaže a svojím často neetickým alebo aj nezákonným správaním deformujú rovnosť postavenia jednotlivých subjektov na trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty.