< sekcia Slovensko

Národný ústav detských chorôb zlepšil podmienky detským onkopacientom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Miestnosť sa podarilo vybudovať vďaka finančnej pomoci darcov neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, ktorá na klinike pôsobí.

Bratislava 26. augusta (TASR) – Liečba detských pacientov s rakovinou na Slovensku sa zlepší aj vďaka novému telekonzíliu. Miestnosť, v ktorej budú môcť odborníci konzultovať najrôznejšie špecifické onkologické ochorenia, otvorili v stredu v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) aj za prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Petra Stachuru.

Prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH Alexandra Kolenová uviedla, že aj keď konzultácie so zahraničnými odborníkmi na Slovensku novinkou nie sú a realizujú sa od roku 2015, prostredníctvom novej miestnosti sa môžu plnohodnotne a na vysokej technologickej rovni uskutočňovať priamo na pôde kliniky v národnom ústave.

„S tímom profesora Stephena P. Hungera konzultujeme v priemere päť prípadov za dva mesiace. Ide o bežnú prax, tzv. second option, teda hľadanie druhého názoru v prípadoch, kedy diagnostika u daného pacienta nie je celkom jednoznačná alebo napríklad zlyhá štandardný postup liečby," komentovala s tým, že ich klinika a odborníci sú zas referenčným pracoviskom pre ďalšie krajiny v hľadaní riešenia pre malých pacientov.

Vedúci divízie onkológie z Childrens Hospital of Philadelphia Stephen Hunger vysvetlil, že v USA majú o niečo lepšiu možnosť liečby detských onkologických pacientov, ktorá súvisí s väčšou dostupnosťou liekov. Úspešnosť liečby tak dosahuje 85 percent. Slovenskí pacienti majú približnú účinnosť liečby v 80-tich percentách.

Onkologické ochorenia pediatrických pacientov na Slovensku tvoria iba pol až jedno percento všetkých prípadov ročne. Liečba preto podľa Kolenovej smeruje k individuálnemu prístupu a personalizovanej liečbe. Keďže ročne pribudne na Slovensku približne 180 pacientov, v niektorých prípadoch je podľa jej slov nevyhnutné využiť skúsenosti zahraničných expertov, aj vďaka ktorým dostávajú deti na Slovensku rovnako kvalitnú zdravotnú starostlivosť ako v najvyspelejších krajinách.

Generálny riaditeľ NÚDCH Peter Magát doplnil, že v období, kedy mimoriadna situácia spôsobená novým koronavírusom zastavila významné medzinárodné odborné konferencie, na ktorých si poprední špecialisti z celého sveta vymieňali svoje skúsenosti, je komunikácia prostredníctvom telekonzília kľúčovou.

Miestnosť sa podarilo vybudovať vďaka finančnej pomoci darcov neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, ktorá na klinike pôsobí. „Priama konzultácia zdravotného stavu pacienta s odborníkmi z celého sveta v reálnom čase a zdarma prináša pacientom nádej a klinike vysokú pridanú hodnotu," uzavrela riaditeľka organizácie Deťom s rakovinou Daša Malá Fabšíková.