Quantcast
< sekcia Slovensko

O príspevky na mzdy zamestnancov môžu žiadať aj ZUŠ

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Každý, kto sa stará o budúcnosť našich detí, si zaslúži našu pozornosť, uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Bratislava 3. marca (TASR) - Ministerstvo práce a ministerstvo školstva rozširujú Prvú pomoc na základné umelecké školy (ZUŠ). Od 1. marca môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov verejné, súkromné aj cirkevné ZUŠ. Vďaka tejto pomoci sa podporí približne 6000 pracovných miest v 700 ZUŠ sumou 24 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) Eva Rovenská.

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, a to z Operačného programu Ľudské zdroje v gescii rezortu práce. "Ministerstvo práce je najúspešnejšie vo vyplácaní štátnej pomoci. Od začiatku pandémie sme vyplatili na pomoc ľuďom už viac ako 1,4 miliardy eur, čo je najviac spomedzi všetkých ministerstiev. Uvedomujem si, že pri vyplácaní historicky najväčšej pomoci, ktorú kedy štát ľuďom poskytol, sú aj nedostatky," uviedol Krajniak.

"Sme veľmi radi, že po pomoci zamestnancom materských škôl sme spoločne pristúpili aj k pomoci základným umeleckým školám. Aj v tejto náročnej dobe je potrebné podporovať tvorivosť žiakov. Každý, kto sa stará o budúcnosť našich detí, si zaslúži našu pozornosť. Sme si toho vedomí a v tomto duchu budeme pristupovať ku každému, podľa našich možností," spresnil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú poskytovať finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac však 1100 eur na jedného zamestnanca na mesiac, a to pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom s nástupom najneskôr 1. marca 2020. Príspevok bude vyplatený za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Zamestnávateľ môže o tento príspevok žiadať iba na zamestnancov, u ktorých sa neskončil pracovný pomer počas troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, za ktorý žiada príspevok. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je možné posielať elektronicky od 1. marca do 30. júna.

Ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom školstva podali v roku 2020 pomocnú ruku aj materským školám. Tie mohli od júla žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov. Vďaka tejto pomoci sa podarilo podporiť 24.330 pracovných miest v materských školách nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale i v cirkevných či súkromných zariadeniach. Celkovo bolo podporených 2751 materských škôl sumou 59.686.766 eur.