Quantcast
< sekcia Slovensko

Obavy UK rozptýli ústup od zámerov likvidujúcich akademickú autonómiu

Na archívnej snímke budova Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský

Akademická obec UK v Bratislave naďalej trvá na svojej ponuke konštruktívneho dialógu pri hľadaní efektívnych krokov na zvýšenie úrovne univerzitného vzdelávania a vedeckého výskumu na Slovensku.

Bratislava 3. marca (TASR) - Akademická obec Univerzity Komenského (UK) v Bratislave konštatuje, že napriek začatému dialógu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a reprezentáciami vysokých škôl v súvislosti s návrhom novely zákona o vysokých školách, ich obavy rozptýli až úplný a preukázateľný ústup od zámerov, ktoré likvidujú princípy akademickej autonómie a samosprávy. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré v stredu prijal akademický senát a vedenie UK. TASR o tom informovala Lenka Miller, hovorkyňa najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity.

Zo stanoviska vyplýva, že akademická obec UK v Bratislave si uvedomuje svoje historické poslanie šírenia vzdelanosti, slobody vedeckého bádania, potrebu autonómnosti a apolitickosti. Ich pilierom je podľa nich akademická samospráva, ktorú ako tvrdia nie je možné nahradiť centrálnym politickým riadením. "Sme financovaní z verejných zdrojov a uvedomujeme si svoje záväzky voči spoločnosti, ktoré si dôsledne plníme, a to aj vtedy, keď sa to nepáči politickej moci. Zdôrazňujeme, že politická moc je tu preto, aby slúžila celej spoločnosti," uvádza sa v stanovisku.

Zo stanoviska vyplýva, že akademici sú tu pre spoločnosť. "Predložená novela zákona o vysokých školách nielenže zhoršuje podmienky na zvyšovanie kvality vzdelávania a vedeckej činnosti, ale dáva vysoké školy priamo do područia politických nominantov," uvádza vedenie a akademický senát UK.

Predložený návrh novely zákona akademická samospráva najväčšej slovenskej univerzity odmieta ako celok, pretože je ako tvrdí nekoncepčný, neodôvodnený, nesystémový a je v rozpore s predpokladmi napĺňania univerzitného poslania. "Jeho cieľom je politicky ovládnuť verejné vysoké školy," uvádza sa v stanovisku.

Akademická obec UK v Bratislave naďalej trvá na svojej ponuke konštruktívneho dialógu pri hľadaní efektívnych krokov na zvýšenie úrovne univerzitného vzdelávania a vedeckého výskumu na Slovensku.