Quantcast
< sekcia Slovensko

VIDEO: Občianska iniciatíva žiada zachovať Polikliniku Tehelná

Na snímke starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý počas brífingu pred poliklinikou Tehelná 16. augusta 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Štát by mal podľa iniciatívy nájsť financie na obnovu a zveľadenie zariadenia, pozornosť upriamuje napríklad aj na peniaze z EÚ v pláne obnovy.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Občianska iniciatíva Za zachovanie Polikliniky Tehelná žiada zastavenie predaja a zároveň zabezpečiť obnovu tohto zariadenia v bratislavskom Novom Meste. Považuje ho za jediného veľkého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti najrôznejšieho druhu vrátane špecializovaných lekárov v dobrej dostupnosti pre desaťtisíce obyvateľov. Riešenie vidí v spolupráci štátu a samospráv.

"Považujeme za dôležité, aby štát do nej investoval. A aby sa všetky úrovne verejnej správy, teda Bratislavský kraj, hlavné mesto i mestská časť, spojili a koordinovane vytvorili úsilie so štátom, ako polikliniku zachovať," skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii Pavel Šimove z iniciatívy.

Poukazuje napríklad na to, že Polikliniku Tehelná využívajú desiatky tisíc občanov všetkých vekových kategórií, a to nielen z blízkeho okolia. Na štát i samosprávy apeluje, aby nezabúdali na životy a zdravie obyvateľov. Pripomína zároveň pokračujúcu pandémiu nového koronavírusu, vojnu na Ukrajine, ktorá má za následok aj utečencov s ohrozením života a zdravia, či demografickú situáciu a starnutie hlavného mesta. Odkazuje, že dôchodcovia nemajú financie na to, aby si platili vyšetrenia v súkromných zariadeniach, poukazuje taktiež na preplnené ambulancie.

Štát by mal podľa iniciatívy nájsť financie na obnovu a zveľadenie zariadenia, pozornosť upriamuje napríklad aj na peniaze z EÚ v pláne obnovy. Problém nevidí ani v spolupráci samospráv. Na otázku, čo by sa prípadne predajom zmenilo, keďže podľa zmluvy je kupujúci povinný užívať alebo prenajímať priestory len na účely, na ktoré bola budova skolaudovaná (účel liečebno-preventívnej starostlivosti a technicko-hospodársku činnosť), Šimove odpovedal, že podmienky nie sú podľa neho 100-percentné. Už v minulosti sa podľa neho v iných prípadoch nedodržali sľúbené ani predpísané veci.

Aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý si myslí, že štát by mal využiť možnosti, ktoré mu EÚ ponúka a na polikliniku využiť financie v plánu obnovy. Ako krajné riešenie vidí bezplatný prevod budovy v dezolátnom stave napríklad na Bratislavský samosprávy kraj (BSK) a následné spojenie kraja, mesta a mestskej časti. "Ak to bude krajné riešenie, tak do toho pôjdeme. Mestská časť je pripravená prispieť," vyhlásil Kusý. Sama by to mestská časť finančne nezvládla.

BSK v reakcii pre TASR uviedol, že nemá priestor na to, aby mohol pristúpiť k odkúpeniu predmetnej nehnuteľnosti ani na následné nevyhnutné investície do jej rekonštrukcie a ďalšej správy. "Akokoľvek by sme chceli aj vedeli riadiť toto zdravotnícke zariadenie, pre veľké straty v rozpočte kraja župy je odkúpenie a následné prevádzkovanie Polikliniky Tehelná nereálne," povedala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Pripomína prijatú legislatívu na úrovni štátu, ktorá pre samosprávy znamená radikálny výpadok príjmov. Prvotný odhad kraja je úbytok príjmov v rokoch 2022 a 2023 pre daňový bonus na deti približne 20 miliónov eur. Do pozornosti dáva aj vysokú mieru inflácie, citeľný dosah na rozpočet kraja bude aj vývoj cien pohonných látok. Kraj hovorí o masívnych zásahov do hospodárenia či o ohrození kľúčových projektov v niektorých oblastiach.

Spoločnosť MH Manažment, nástupnícka organizácia po zaniknutom Fonde národného majetku SR, už viackrát deklarovala, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Pozornosť upriamuje aj na to, že kupujúci je povinný užívať alebo prenajímať priestory budovy len na tie účely, na ktoré bola budova skolaudovaná.

"Na zastavenie predaja nevidíme dôvod, keďže žiaden z relevantných subjektov neprišiel s riešením, ako zveľadiť budovu Polikliniky Tehelná," skonštatovala v stanovisku pre TASR. Pripomenula, že o informáciou o možnom predaji dostali pred približne šiestimi mesiacmi.

V prvom kole ju ponúkla na predaj subjektom, ktoré by o jej prevádzku mohli mať záujem. Okrem rezortu zdravotníctva išlo aj o BSK, hlavné mesto i mestskú časť. Keďže žiaden z nich neprejavil záujem, pristúpila k jej predaju verejnou súťažou. Rezort hospodárstva totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať, najmä však zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Vzhľadom na právnu formu musí spoločnosť predávať majetok minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, nie je podľa nej teda možné uvažovať o darovaní ani o symbolickej cene.

Verejná súťaž na predaj Polikliniky Tehelná bola vyhlásená začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14.770.000 eur s DPH. Ponuky je možné predkladať do 20. septembra. Proti jej odpredaju vznikla medzičasom aj petícia.