< sekcia Slovensko

Obete trestných činov by mohli byť odškodňované cez trestné konanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia by mali sídliť v každom samosprávnom kraji.

Bratislava 27. januára (TASR) - Zavedenie možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania je jednou z priorít novely zákona o obetiach trestných činov, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. V prípade jej schválenia by sa mohli zriadiť aj intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji.

Cieľom návrhu má byť zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre obete trestných činov. Bremeno odškodnenia obetí násilných trestných činov by sa malo už po začatí trestného konania preniesť na štát. Náhradu od páchateľa by mal štát vymáhať až po ukončení trestného konania. V novom procese odškodňovania by mal stanoviť sumu, ktorá je primeraná pre každú obeť. "V prípade, ak bola trestným činom spôsobená smrť, zákon o obetiach priamo ustanovuje, že obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie sumy vo výške 25-násobku minimálnej mzdy," píše sa v dôvodovej správe.

Návrh by mal umožniť žiadať o odškodnenie za spôsobenú nemajetkovú ujmu aj pre obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Ak by prišlo k smrti v dôsledku násilného trestného činu, okruh obetí by sa mal rozšíriť o blízke osoby, ktoré v čase skutku žili s touto obeťou v jednej domácnosti viac ako rok.

Právna úprava sa venuje aj obetiam domáceho násilia. "Vytvorí sa mechanizmus pre prevenciu a minimalizáciu ich viktimizácie a zlepší sa ich prístup k špecializovanej odbornej pomoci," uviedol rezort spravodlivosti v návrhu. Medzi opatrenia na zabránenie opakovanej viktimizácie obetí by malo patriť napríklad zabránenie styku páchateľa s obeťou a jej rodinnými príslušníkmi.

Rozšírenie právnej pomoci by sa malo vzťahovať i na asistenciu v iných civilných konaniach, napríklad tých, ktoré sa týkajú návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré chránia obeť pred ďalším kontaktom a viktimizáciou zo strany páchateľa.

Intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia by mali sídliť v každom samosprávnom kraji. Ministerstvo tým reaguje na potrebu adekvátneho a promptného poskytnutia odbornej pomoci obetiam domáceho násilia.

Kreovania intervenčných centier sa týka aj návrh rezortu doplniť model dotačného financovania akreditovaných subjektov o možnosť uzavrieť zmluvy na dlhšie obdobie, napríklad na 3 roky. "To zabezpečí poskytovanie odbornej pomoci na dlhodobej a dostupnej báze a vytvorí tiež priestor na zvyšovanie kvality poskytovanej pomoci," ozrejmil rezort spravodlivosti. Posilnenie postavenia obetí nedobrovoľného zmiznutia by malo byť realizované ich doplnením medzi obzvlášť zraniteľné obete.

Účinnosť by mohla novela v prípade schválenia a podpísania prezidentkou SR nadobudnúť od 1. mája 2021. Oddelená účinnosť k 1. novembru 2021 sa navrhuje vo vzťahu k zriadeniu intervenčných centier.