Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. jún 2024Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Slovensko

OBRAZOM: Pohreb emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča

Z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča v Dóme sv. Alžbety Košiciach 30. mája 2023, ktorý zomrel 23. mája v Košiciach vo veku 89 rokov. Pochovaný bude pri kardinálovi Jozefovi Tomkovi v krypte Dómu sv. Alžbety pod oltárom. Foto: TASR František Iván

Teraz.sk prináša fotografie z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča.

Bratislava 30. mája (Teraz.sk) - Vo veku 89 rokov zomrel 23. mája 2023 emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč. V košickom Dóme sv. Alžbety sa v utorok koná pohreb emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča. Po pohrebnej svätej omši ho pochovajú do centrálnej krypty katedrály vedľa vlani zosnulého kardinála Jozefa Tomka.Biskupskú vysviacku mal v marci 1990 v Košiciach. Za košického arcibiskupa metropolitu bol vymenovaný o päť rokov neskôr a košickú arcidiecézu viedol do roku 2010.


Z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča v Dóme sv. Alžbety Košiciach 30. mája 2023.
Foto: TASR – František Iván


Z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča v Dóme sv. Alžbety Košiciach 30. mája 2023
Foto: TASR – František Iván


Z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča v Dóme sv. Alžbety Košiciach 30. mája 2023
Foto: TASR – František Iván


Z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča v Dóme sv. Alžbety Košiciach 30. mája 2023
Foto: TASR – František Iván
Z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča v Dóme sv. Alžbety Košiciach 30. mája 2023
Foto: TASR – František Iván


Z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča v Dóme sv. Alžbety Košiciach 30. mája 2023
Foto: TASR – František Iván


Z pohrebu emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča v Dóme sv. Alžbety Košiciach 30. mája 2023
Foto: TASR – František Iván


Profil zosnulého emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča


Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch v okrese Humenné. Jeho otec bol starosta. Už v detstve sa chcel stať kňazom a slúžil omše pre svojich súrodencov. Pevne sa rozhodol vydať sa týmto smerom na prahu dospelosti.

Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium absolvoval v Humennom. Dva roky študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, potom do roku 1961 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961, v tom istom roku dostal prvé kaplánske miesto v Zborove.

Šesť mesiacov po vysviacke musel narukovať na dvojročnú vojenskú službu, ktorú absolvoval ako člen Pomocných technických práporov (PTP) v Česku.

V roku 1974 predniesol na verejnom zhromaždení kňazov 12-minútový kritický príspevok, v ktorom poukázal aj na perzekúciu cirkvi zo strany vtedajšej štátnej moci. Tkáča citovali mnohé zahraničné médiá - Slobodná Európa, Hlas Ameriky i Vatikánsky rozhlas, čo neuniklo pozornosti Štátnej bezpečnosti (ŠtB).

Začal sa kolotoč výsluchov a nasledovalo odňatie štátneho súhlasu na vykonávanie duchovnej činnosti. Až do roku 1983 pracoval Tkáč ako vodič električky a robotník Štátnych lesov v Košiciach. Naďalej sa však tajne venoval pastorácii a prekladal diela náboženskej literatúry z taliančiny, poľštiny a nemčiny.

Po návrate do pastorácie pôsobil v roku 1983 ako správca farnosti v Červenici. Pápež Ján Pavol II. vymenoval Tkáča 14. februára 1990 za košického biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 17. marca 1990 z rúk kardinála Jozefa Tomka na Všešportovom areáli v Košiciach.

Mesto Košice ako metropola novej cirkevnej provincie bolo 31. marca 1995 povýšené na sídlo arcibiskupa, Tkáč bol vymenovaný za košického arcibiskupa-metropolitu. Pápež Ján Pavol II. mu 2. júla 1995 pri návšteve Košíc a svätorečení troch košických mučeníkov odovzdal pálium, pontifikálny symbol arcibiskupov. Úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy odovzdal 10. júla 2010.

Od roku 1998 do roku 2001 bol podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a od roku 2003 členom Stálej rady KBS.

Emeritný arcibiskup Tkáč bol zároveň nositeľom diamantovej Janského plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi.