< sekcia Slovensko

OBRAZOM:Pozrite sa, ako budú vyzerať nové uniformy väzenských dozorcov

Na kombosnímke nové rovnošaty pre príslušníkov a príslušníčky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Foto: TASR - ZVJS

Zdôraznil, že súčasná služobná rovnošata bola zavedená do používania v roku 2000, pričom nahradila služobnú rovnošatu z čias pred rokom 1989.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Na základe najnovšej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR sa budú príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) po dlhých rokoch vynovovať niektoré druhy ich uniforiem, respektíve rovnošiat.

V súčasnosti je v službe 4544 príslušníkov ZVJS. V rámci svojej pôsobnosti okrem úloh spojených so zaobchádzaním s väznenými osobami a zabezpečovaním ich práv a povinností, ochranou objektov zboru a vykonávaním eskort, plní ZVJS úlohy napríklad aj pri zabezpečovaní ochrany poriadku a bezpečnosti v objektoch súdov prokuratúr. Povedal dnes pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.

Zdôraznil, že súčasná služobná rovnošata bola zavedená do používania v roku 2000, pričom nahradila služobnú rovnošatu z čias pred rokom 1989.

"Cvičná rovnošata je ešte z roku 1985 a v súčasnosti už zbor disponuje len obmedzeným veľkostným sortimentom jej súčastí. Z uvedeného dôvodu je taktiež zámerom predmetného návrhu prostredníctvom postupného zavedenia niektorých nových výstrojných súčastí a vzorov služobnej rovnošaty a novej cvičnej rovnošaty umožniť väčšiu variabilitu ich nosenia, kombinácie vo všetkých ročných obdobiach a poveternostných podmienkach, ako aj zvýšiť komfort z hľadiska použitých materiálov a vzorov zodpovedajúci praktickým potrebám výkonu služby. V neposlednom rade je účelom aj zlepšiť ich celkový vzhľad," dodal pre TASR mimo iného Baláž.

Náklady na rovnošaty budú závislé od objednávok samotných príslušníkov ZVJS. V súlade s uvedeným uzavrel ZVJS rámcové dohody na obdobie štyroch rokov.