< sekcia Slovensko

Na Slovensku nedostatočne funguje systém ochrany detí pred násilím

Ilustračné foto Foto: TASR

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí pripadá na 19. novembra.

Bratislava 18. novembra (TASR) - Koalícia pre deti dlhé roky upozorňuje na nedostatočne funkčný systém ochrany detí pred násilím. "Zlyhávajúca koordinácia rôznych aktérov, nedostatočná finančná, personálna a profesionálna kapacita výkonných pracovníkov odborných profesií a nedostatočná podpora rodín v kríze zo strany štátu sú hlavnými menovateľmi systémových problémov," uviedla vo svojom vyhlásení pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, ktorý pripadá na 19. novembra.

Výsledky výskumu sú podľa koalície alarmujúcim dôkazom, že s prejavmi násilia sú konfrontované desiatky tisíc maloletých obetí. Výskum ukázal, že jedna tretina detí (36 %) má na Slovensku skúsenosť s násilím. Z nich sú najčastejšie obeťami fyzického (23 %) a psychického (21 %) násilia, v menšej miere sa ich dotýka zanedbávanie (9 %) a sexuálne zneužívanie (7 %).

Slovenské organizácie pracujúce s deťmi, ktoré sú členmi spomínanej koalície, s nevôľou sledujú narastajúcu intenzitu šírenia podľa nich neopodstatnenej paniky v súvislosti s odoberaním detí prostredníctvom zásahov štátu či napádanie opodstatnenosti dôležitých krokov vlády smerujúcich k ich zvýšenej ochrane. "Chceme upozorniť, že mnohé medializované informácie sú zavádzajúce a nevychádzajú zo znalosti zákonného rámca práv dieťaťa na Slovensku a jeho uplatňovania v praxi," pripomínajú vo svojom vyhlásení.

Rovnako sa plne dištancujú od akéhokoľvek šírenia fám v súvislosti s tzv. juvenilnou justíciou, ktorú niektorí tendenčne spájajú napríklad s odoberaním detí pre účely adopcií homosexuálnymi pármi.

Koalícia taktiež nesúhlasí s dezinterpretáciou citácie Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. "Jeden z článkov hovorí o šírení osvety ohľadom rizík sexuálneho zneužívania a vykorisťovania medzi deťmi, a nie o zavádzaní predčasnej výchovy k sexu ako súčasti tzv. globálnej sexuálnej revolúcie," podčiarkujú organizácie.

Vyzvali tiež predstaviteľov SR, ako aj spoločnosť, aby podporili myšlienku zvýšenej ochrany detí pred násilím a na prijatie s tým súvisiacich dokumentov. Ide o Európsky dohovor proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí a Národnú stratégiu ochrany detí pred násilím.

Koalícia pre deti je platformou neziskových mimovládnych organizácii, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Jej členmi sú Asociácia krízových centier, Centrum Slniečko, Mediačno-konzultačné centrum Rešpekt, Nadácia pre deti Slovenska, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Náruč, Návrat, OZ Prima, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a Slovenský výbor pre UNICEF.