Quantcast
< sekcia Slovensko

Ochrana dravcov aktívne ekologizuje úseky elektrických vedení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Umiestnili na ne špeciálne zviditeľňovacie prvky, tzv. odkloňovače letu vtákov, ktoré pomáhajú predísť nárazom operencov a zabrániť tak smrteľným kolíziám.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Ochrana dravcov na Slovensku zverejnila mapu ekologizovaných úsekov elektrických vedení tak, aby si ich mohla pozrieť aj verejnosť. Pri príležitosti Európskych dní vtáctva jej pracovníci preskúmali 7000 kilometrov nadzemných elektrických vedení a identifikovali úseky s najvyšším rizikom nárazu vtákov.

Umiestnili na ne špeciálne zviditeľňovacie prvky, tzv. odkloňovače letu vtákov, ktoré pomáhajú predísť nárazom operencov a zabrániť tak smrteľným kolíziám.

Tieto prvky sa na Slovensku od roku 2016 postupne objavujú na rizikových úsekoch elektrických vedení v rámci projektu LIFE Energia. Podľa Mareka Gálisa z Ochrany dravcov na Slovensku využívajú najčastejšie prvky FireFly, čiernobiele lamely či špirálu.

"Vták nie je vždy schopný zaregistrovať prekážku pred sebou včas a následne dôjde k nárazu do vedenia. Podrobným monitoringom sme zistili, že najčastejšie sa to stáva v územiach, v ktorých elektrické vedenie križuje potravné a hniezdne biotopy, prípadne, ak takéto vedenie leží kolmo k hlavnej migračnej trase alebo križuje vodný tok," uviedol Gális.

Do konca roka plánuje Ochrana dravcov na Slovensku rozmiestniť ďalších 1000 prvkov a zabezpečiť 77 kilometrov vedení v 13 chránených vtáčích územiach.

"Ročne pred nárazom zachránime minimálne 600 vtákov v spoločenskej hodnote 1.500.000 eur. Zverejnili sme mapu úsekov, ktoré ekologizujú spoločnosti Západoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná," vysvetlila Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

"Zároveň pozývame milovníkov prírody, aby spolu s nami skontrolovali účinnosť inštalovaných prvkov. Práve teraz, počas jesennej migrácie vtáctva, je veľmi vhodné obdobie. Stačí zdokumentovať prirodzené správanie a reakciu vtáctva," doplnila.

Projekt LIFE Energia sa realizuje v rámci programu LIFE s podporou Európskej únie a Ministerstva životného prostredia SR. Viac informácií môže verejnosť nájsť na stránke dravce.sk.