< sekcia Slovensko

Ochranári podporia prírode blízke hospodárenie sumou vyše 10 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hlavným cieľom projektov je podľa ŠOP ochrana a zlepšenie stavu druhov alebo biotopov živočíchov a rastlín európskeho významu a biotopov európskeho významu v územiach Natura 2000.

Bratislava 15. novembra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR podporí obhospodarovateľov hospodáriacich prírode blízkym spôsobom. Do konca roka 2023 preplatí vlastníkom či užívateľom pozemkov zvýšené náklady sumou viac ako desať miliónov eur. Informoval o tom manažérka pre komunikáciu ŠOP SR Kristína Brocková.

Ochranári podporia obhospodarovateľov za hospodárenie prírode blízkym spôsobom na územiach Natura 2000 prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. ŠOP má v rámci piatich projektov so štátnou pomocou podpísaných 59 zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu opatrení v lesných biotopoch. "Realizátormi opatrení v lesných ekosystémoch a zároveň prijímateľmi štátnej pomoci sú hospodárske subjekty – vlastníci, respektíve užívatelia lesných pozemkov hlavne v územiach Natura 2000," uviedla Brocková. Finančne sa podporia územia s plochou 21.974 hektárov. Vyplatených bolo 2,4 milióna eur, a to formou preddavkov alebo refundácie.

Hlavným cieľom projektov je podľa ŠOP ochrana a zlepšenie stavu druhov alebo biotopov živočíchov a rastlín európskeho významu a biotopov európskeho významu v územiach Natura 2000. Medzi hlavné podporované opatrenia patrí obnova lesných porastov s cieľom dosiahnutia prirodzeného drevinového zloženia, jemnejšie spôsoby obnovy porastov, ponechanie stromov na dožitie, ponechávanie hrubého mŕtveho dreva, výchova mladých lesných porastov, premena drevinového zloženia, nahradenie chemickej ochrany a zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách.

"Prírode blízke obhospodarovanie chránených území sústavy Natura 2000 sa tak vďaka štátnej pomoci stáva atraktívnejším pre vlastníkov či miestnych obhospodarovateľov, podporuje život a prácu na vidieku a zároveň plní funkciu a ciele ochrany prírody a krajiny," konštatuje Brocková.