< sekcia Slovensko

Od 1. júla opätovne povolili návštevy v slovenských väzniciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Návštevy sa uskutočnia za dodržania protiepidemických opatrení. 

Bratislava 10. júna (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) pristúpi od 1. júla k opätovnému spusteniu návštev príbuzných a rodinných príslušníkov v slovenských väzniciach. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

"Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu, súvisiacu so šírením koronavírusu, zbor s úmyslom obnoviť priamy kontakt väznených osôb s blízkymi, na základe odporúčaní hlavného hygienika SR a so súhlasom ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, pristúpi od 1. júla k uvoľneniu ďalších protiepidemických opatrení zavedených v ústavoch," uviedol ZVJS.

"Nárokové návštevy budú opätovne spustené, avšak v obmedzenom režime za dodržania hygienických a organizačno-technických opatrení odporúčaných hlavným hygienikom SR. To znamená, že povolené budú zatiaľ len bezkontaktné návštevy v trvaní jednej hodiny raz mesačne. Pritom jednu väznenú osobu môžu naraz navštíviť maximálne tri osoby, vrátane detí. Mladiství a odsúdení z otvorených oddelení majú nárok na návštevu v trvaní jednej hodiny raz za týždeň," dodal ZVJS. K zrušeniu návštev pristúpil ZVJS 10. marca.

Návštevy sa uskutočnia za dodržania protiepidemických opatrení. "Návštevník sa pri vstupe do objektu ústavu podrobí meraniu telesnej teploty (pri hodnote nad 37 stupňov Celzia sa návšteva neumožní), vykoná sa dezinfekcia rúk a počas celého pobytu v objekte ústavu musí mať prekryté ústa a nos (rúško, šatka alebo šál). Rovnako počas celého pobytu v ústave musí dodržiavať fyzický odstup od iných osôb a zdržať sa akéhokoľvek fyzického kontaktu s väznenou osobou. Príslušník zboru je oprávnený vykonať osobnú prehliadku osoby vstupujúcej do ústavu, prehliadku batožiny a vecí, prípadne vykonať skúšku na požitie alkoholu alebo inej omamnej látky," informuje ZVJS na stránke s odkazom na ďalšie pokyny a opatrenia.

ZVJS napriek spusteniu bezkontaktných návštev bude aj naďalej uskutočňovať videonávštevy, pričom zostanú alternatívou k nárokovým návštevám. "Väznená osoba, ktorá sa rozhodne z akýchkoľvek dôvodov nevyužiť možnosť realizácie návštevy, bude môcť požiadať o videonávštevu v trvaní 20 minút. Rovnako bude mať riaditeľ ústavu možnosť v odôvodnených prípadoch povoliť väzneným osobám, osobitne väzneným osobám s maloletými deťmi, návštevu aj videonávštevu," uzavrel ZVJS.