Quantcast
< sekcia Slovensko

Od nového roka bude zakázané skládkovanie odpadu, pokiaľ sa neupraví

Ilustračné foto. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zavedením povinnej úpravy zmesového komunálneho odpadu a nákladmi na prevádzku zariadení sa podľa Sadovskej v nasledujúcich rokoch zvýšia ceny skládkovania.

Bratislava 16. júna (TASR) - Od nového roka bude na Slovensku zakázané skládkovanie odpadu, pokiaľ neprešiel takzvanou mechanicko-biologickou úpravou (MBÚ). Cieľom je zníženie množstva odpadu a nebezpečenstva pre zdravie ľudí a životné prostredie. Týmto opatrením sa zvýši aj cena za skládkovanie odpadu. V analýze to uviedla analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

"To v praxi znamená, že skládkovaniu bude musieť predchádzať mechanická úprava, pri ktorej sa okrem oddelenia kovov, odpad vytriedi na ľahkú frakciu zastúpenú prevažne zložkami ako plasty, papier či textil a na ťažkú frakciu s obsahom inertného materiálu a biologickej zložky odpadu," vysvetlila Sadovská.

Tvrdí, že ľahkú frakciu, ktorá je environmentálne menej zaťažujúca, bude možné skládkovať do roku 2027. Potom ju bude možné energeticky zhodnocovať. "Ťažká frakcia poputuje po oddelení na biologickú stabilizáciu za účelom minimalizácie tvorby skleníkových plynov a až následne ju bude možné uložiť na skládku, alebo po vysušení aj energeticky zhodnotiť," priblížila analytička.

Zavedením povinnej úpravy zmesového komunálneho odpadu a nákladmi na prevádzku zariadení sa podľa Sadovskej v nasledujúcich rokoch zvýšia ceny skládkovania. Vybudovanie zariadenia na MBÚ pri ročnej kapacite 50.000 ton odpadu s minimálnymi technickými štandardmi vychádza takmer na desať miliónov eur, povedala.

"Pre 1,2 milióna ton komunálneho odpadu treba preto vybudovať zariadenia na jeho úpravu pred skládkovaním," poznamenala analytička. Dodala, že v prípade úpravy odpadu technológiou MBÚ to bude vyžadovať výstavbu približne 24 zariadení s ročnou kapacitou 50.000 ton.

Ide o investície vo výške 200 až 240 miliónov eur. Sadovská odhaduje zvýšenie nákladov samospráv na odpady, ktoré majú skončiť na skládke, minimálne o 35 až 45 eur za tonu upravovaného odpadu. "To znamená, že náklady samospráv, ktoré tento rok skládkujú s výdavkami 65 až 75 eur za tonu, môžu narásť v ďalších rokoch až na cenu 100 až 120 eur za tonu," skonštatovala.