Quantcast
< sekcia Slovensko

Odborári nesúhlasia s navrhovaným štátnym rozpočtom pre školstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Upozorňujú, že v rámci plánovaných reforiem v školstve pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov a učiteľov vysokých škôl čaká viac práce za menej peňazí.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku s navrhovaným štátnym rozpočtom v kapitole školstva nesúhlasí. TASR o tom informovali zo sekretariátu školských odborárov s tým, že návrh vnímajú ako nedostatočný.

"Neobsahuje žiadne zvýšenie osobných výdavkov zamestnancov v regionálnom i vysokom školstve. Ak takýto rozpočet bude prijatý Národnou radou SR, dôjde k zníženiu priemerných platov všetkých zamestnancov školstva," uvádza sa v stanovisku školských odborárov. Zvláštna situácia podľa nich nastáva na verejných vysokých školách. "Osobné výdavky na rok 2022 oproti roku 2021 sú rapídne nižšie. Hrozí zastavenie rozvoja vysokých škôl. Žiadame ministra financií a vládu SR o prehodnotenie a zvýšenie štátneho rozpočtu v kapitole školstva," uviedli školskí odborári. Upozorňujú, že v rámci plánovaných reforiem v školstve pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov a učiteľov vysokých škôl čaká viac práce za menej peňazí.

Odborári Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove so znepokojením sledujú znižovanie kvality vysokých škôl na Slovensku v súvislosti s krátením rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o 18,2 milióna eur a avizovaným krátením v roku 2022 o 26 miliónov eur. Vo svojom stanovisku uvádzajú, že výdavky na vysoké školy len v roku 2021 poklesli z 893 miliónov eur na 863 miliónov eur. "Zapríčinilo to prepúšťanie kvalifikovaných odborníkov prírodovedných odborov, spoločenskovedných odborov a nepedagogických zamestnancov (administratívnych, prevádzkových, zamestnancov študentských domovov a jedální). Takto dochádza k znižovaniu kvality vyučovania a vedy na vysokých školách," uvádza sa v ich stanovisku. Ako dodali, nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. "Naopak, skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme."

Reforma slovenského vysokého školstva je podľa rád štyroch univerzít z východného Slovenska veľmi správny krok a mala by sa odraziť v novej metodike financovania a riadenia vysokých škôl. Potrebná je podľa nich implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja vysokých škôl a nie len na základe minulých údajov.