< sekcia Slovensko

Odborníci z oblasti psychológie riešili otázku duševného zdravia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Reformu starostlivosti o duševné zdravie ohlásil rezort zdravotníctva ako jednu zo svojich priorít.

Bratislava 8. septembra (TASR) - Na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa stretli zástupcovia katedier psychológie a vybraných rezortov s cieľom hovoriť o smerovaní vzdelávania psychológov a duševného zdravia na Slovensku. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Akademická obec podľa hovorkyne vyjadrila podporu vznikajúcej nadrezortnej komore psychológov a rade vlády SR pre duševné zdravie. Rovnako ocenili naštartovanie medzirezortnej spolupráce v oblasti duševného zdravia, ktorú považujú za nevyhnutnú.

"Som veľmi rád, že oblasť duševného zdravia sa po mnohých rokoch stala prioritou. Medzirezortná komunikácia a prepojenie, o ktoré sa snažíme, sú v tejto oblasti kľúčovými faktormi," uviedol štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura.

Odborníci tiež hovorili o psychodiagnostických metódach, postgraduálnom vzdelávaní a o úlohe pregraduálneho vzdelávania v odbornej príprave psychológa, respektíve psychoterapeuta.

Reformu starostlivosti o duševné zdravie ohlásil rezort zdravotníctva ako jednu zo svojich priorít.

V pláne má vytvorenie centier duševného zdravia založených na fungovaní multidisciplinárnych tímov, podporu denných psychiatrických stacionárov a zvýšenie dostupnosti odborných vyšetrení v ambulanciách.