Quantcast
< sekcia Slovensko

Odobrili Národný akčný plán pre problémy s alkoholom do roku 2030

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Nový akčný plán nadväzuje na Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 až 2020.

Bratislava 19. januára (TASR) - Zvýšenie povedomia o zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkoch užívania alkoholu a zníženie negatívneho dopadu pitia alkoholu na spoločnosť sa stali cieľmi Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2021 až 2030. Akčný plán, ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, v stredu odobrila vláda.

Akčný plán stanovuje úlohy v tejto oblasti pre viaceré ministerstvá. "Úlohy stanovené v akčnom pláne budú priebežne plnené rezortmi do roku 2030," spresnilo MZ v predkladacej správe. Pripomína, že škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie. "Konzumácia alkoholu každoročne prispieva k trom miliónom úmrtí na celom svete, k zdravotným problémom a zhoršenému zdraviu miliónov ľudí," skonštatovalo MZ.

Nový akčný plán nadväzuje na Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 až 2020. Akčný plán napríklad stanovuje, že zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) majú v najbližších rokoch rozvíjať edukačné aktivity v oblasti zdravého spôsobu života a primárnej prevencie látkových závislosti s dôrazom na alkohol. Zamerať sa majú aj na informačno-propagačné aktivity, a to vrátane zdravotno-výchovných kampaní pre verejnosť, pri príležitosti významných dní s protidrogovou problematikou.

Rezort dopravy sa má podľa plánu sústrediť na preventívne aktivity zamerané na negatívny vplyv konzumácie alkoholu v cestnej premávke. Ministerstvo pôdohospodárstva sa má prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zamerať na ochranu spotrebiteľa pri kontrole dodržiavania požiadaviek na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť alkoholických nápojov.

Jednou z úloh ministerstva kultúry je zas v rámci kultúrnoosvetových aktivít organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu zdôrazňovať tému škodlivosti alkoholu. Polícia sa má zacieliť na kontroly alkoholu za volantom či na dodržiavanie zákazu predávať alebo podávať alkohol osobám mladším ako 18 rokov.