Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. jún 2024Meniny má Paulína
< sekcia Slovensko

Ódor: Agenda lákania a udržania talentov by mala zostať témou premiéra

Na snímke dočasne poverený predseda vlády odborníkov Ľudovít Ódor. Foto: TASR Jakub Kotian

Minister školstva Daniel Bútora zdôraznil potrebu manažmentu zmien a jasne formulovaných očakávaní.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Je nevyhnutné, aby agenda lákania a udržania talentov na Slovensku zostala premiérskou témou. V utorok na to poukázal premiér Ľudovít Ódor, ktorý predstavil analýzu od Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády SR. Tá hovorí o štyroch hlavných oblastiach intervencií, týkajúcich sa talentov.

"Zo Slovenska odchádza neprimerane vysoký podiel maturantov a absolventov vysokých škôl. S každým nepodporeným, odsťahovaným alebo imigračnými úradmi odmietnutým talentom Slovensko o takúto pridanú hodnotu prichádza," zdôraznil Ódor.

Analýza upozorňuje na potrebu prijatia zásadných krokov smerom k zlepšeniu pridanej hodnoty slovenského vysokého školstva pre študentov, implementáciu reformy vysokých škôl a zameranie sa na udržanie a spokojnosť kvalitných zamestnancov vysokých škôl. Cieľom je do roku 2030 znížiť na polovicu podiel slovenských študentov, ktorí navštevujú vysokú školu v zahraničí, ako aj absolventov vysokých škôl, ktorí odchádzajú do zahraničia.

Ďalšou agendou je zvýšenie návratu slovenských talentov zo zahraničia späť na Slovensko prostredníctvom posilňovania väzieb so Slovenskom budovaním komunít a silného, pozitívneho a autentického príbehu krajiny, zlepšovaním pracovných podmienok a propagáciou atraktívnych pracovných príležitostí, aktívnym budovaním motivácie pre návrat či maximálnym zjednodušením administratívy a zlepšením užívateľskej skúsenosti z návratu. Cieľom politiky je do roku 2030 zvýšiť aspoň o päť percentuálnych bodov podiel talentov, ktorí sa zo zahraničia vrátia späť na Slovensko.

Tretím opatrením je zvýšiť príchod medzinárodných talentov. Je preto potrebné dostať Slovensko na tzv. imigračnú mapu zahraničných talentov. Zároveň je potrebné využiť potenciál ukrajinského talentu, nastaviť aktívnu a užívateľsky prívetivú politiku inklúzie a integrácie tak talentov, ako aj ich rodinných príslušníkov a v neposlednej miere je na Slovensku nevyhnutné formovať pozitívny postoj voči diverzite. Cieľom je do roku 2030 zdvojnásobiť počet vysokokvalifikovaných cudzincov a ich udržanie na našom území aspoň na päť rokov.

Štvrtou oblasťou je zvýšenie miery a kvality spolupráce s talentom v zahraničí tak, že sa bude systematicky podporovať a udržiavať vzťah so Slovenskom, dôjde k prehlbovaniu starostlivosti a skvalitňovaniu služieb štátu a budú sa vytvárať špecifické príležitosti na podporu spolupráce, zjednoduší sa prístup k nim a zabezpečí sa ich propagácia. Cieľom politiky je do roku 2030 výrazne zvýšiť kvalitu a kvantitu prepojení s vysokokvalifikovanými ľuďmi s väzbami na Slovensko nezávisle od ich občianstva tak, aby sa potenciál, ktorý cirkulácia a prepájanie globálnych mozgov ponúka, využil na maximum.

Minister školstva Daniel Bútora zdôraznil potrebu manažmentu zmien a jasne formulovaných očakávaní. Potrebná je podľa neho tiež podpora pre vysokoškolský sektor, aby začal fungovať v novom režime, ktorý bude podporovať talent.

Analýzu predstavili v utorok na prvej zo série odborných konferencií Návod pre úspešné Slovensko, ktoré iniciuje Ódor.