< sekcia Slovensko

Odpadové spoločnosti nesúhlasia s novelou zákona o odpadoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spoločnosti napríklad nevedia, akou úpravou má podľa novely prejsť odpad pred uložením na skládku.

Bratislava 17. septembra (TASR) - Päť veľkých spoločností, ktoré pôsobia v odpadovom hospodárstve, nesúhlasí s novelou zákona o odpadoch, ktorú poslanci minulý týždeň posunuli do druhého čítania. Prekáža im nejednoznačné pomenovanie úpravy odpadu aj termín zavedenia zmien. Upozorňujú, že ak bude novela prijatá v súčasnom znení, nebudú môcť od 1. januára 2021 na svoje prevádzky prijímať odpad.

Spoločnosti napríklad nevedia, akou úpravou má podľa novely prejsť odpad pred uložením na skládku. "Môže ísť o jednoduché sitovanie, kde sa oddelí ľahká zložka určená na energetické zhodnotenie a ťažká, ktorá ostane na skládke. Teoreticky však môže byť úpravou myslené i odstránenie biologickej zložky, čo však môže byť veľmi nákladné a, žiaľ, aj neefektívne," priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.

Ak by mali spoločnosti na tento účel stavať technologicky náročnejšie zariadenia, potrebujú viac času. Upozorňujú, že výstavba každého zariadenia musí prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré môže trvať rok až dva. "Zároveň výstavba daných zariadení trvá cca jeden až dva roky, pri technologicky náročnejších zariadeniach až 7 rokov," uvádza prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Peter Krasnec. Navrhuje preto posunutie účinnosti novely najskôr na 1. januára 2026.

Vyhlásenie podpísali spoločnosti FCC Slovensko, AVE SK odpadové hospodárstvo, Marius Pedersen, Brantner Slovakia a Kosit. Uvádzajú, že spoločne reprezentujú približne 70 percent trhu s komunálnymi odpadmi.

Novela o odpadoch okrem iného zakazuje od roku 2021 uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu. Ruší tiež niektoré výnimky z povinnosti obcí zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.