Quantcast
< sekcia Slovensko

Odsúhlasili predĺženie platnosti zmluvy medzi SR a ESA o 18 mesiacov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zmluva mala pôvodne vypršať 3. februára 2021, vláda aj parlament ale schválili jej predĺženie o 18 mesiacov, teda do 4. augusta 2022.

Bratislava 28. januára (TASR) - Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) vo štvrtok odsúhlasila Národná rada (NR) SR. Zmluva mala pôvodne vypršať 3. februára 2021, vláda aj parlament ale schválili jej predĺženie o 18 mesiacov, teda do 4. augusta 2022.

Vláda ešte 7. októbra súhlasila s pokračovaním spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého člena a ministra školstva, vedy, výskumu a športu poverila začatím rokovaní s ESA v súvislosti s prípravou medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve SR. Päťročná spolupráca SR a ESA je založená na Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte z roku 2015, ktorá nadobudla platnosť 4. februára 2016 a jej platnosť má uplynúť 3. februára 2021. Riešenia projektov zameraných na špičkový vesmírny výskum prispievajú podľa rezortu školstva k rozvoju a diverzifikácii malých a stredných podnikov a vzniku start-upov. "Ich výsledky napomohli vzniku inovatívnych riešení a tvorbe produktov v oblasti vesmírneho softvéru, hardvéru a vesmírnych aplikácií," uvádza sa v predloženom materiáli z dielne rezortu školstva.

Virtuálne rokovanie na úrovni štátnych tajomníkov rezortov školstva, zahraničných vecí a európskych záležitostí či hospodárstva so zástupcami ESA za prítomnosti generálneho riaditeľa ESA Johanna-Dietricha Wörnera sa uskutočnilo 8. októbra. Štátni tajomníci oznámili ESA oficiálne stanovisko SR so zámerom pokračovania spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého člena. "Oficiálne rokovania týkajúce sa prípravy medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve SR v ESA boli zahájené 28. októbra zaslaním listu ministra školstva, vedy, výskumu a športu generálnemu riaditeľovi ESA. Proces prípravy medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve je z časového hľadiska neuskutočniteľný do 3. februára 2021," konštatuje rezort školstva. S cieľom zamedziť vzniku právneho vákua bez zmluvného vzťahu s ESA SR na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody požiadala ESA o predĺženie platnosti zmluvy až do obdobia ukončenia negociácií o pridruženom členstve, čo sa predpokladá v časovom horizonte 18 mesiacov.

Na účel zintenzívnenia spolupráce, čo je nevyhnutným predpokladom plynulého prechodu do pridruženého členstva, bol schválený finančný príspevok do ESA vo výške 4,5 milióna eur ročne.