< sekcia Slovensko

Odvolací súd zamietol rozhodnutie nižšieho súdu v kauze knihy o Gorile

Tom Nicholson Foto: TASR/Michal Svítok

Považujeme to za víťazstvo zdravého rozumu, zareagoval Tomáš Kamenec.

Bratislava 11. júna (TASR) - Odvolací Krajský súd v Bratislave (KS) rozhodnutie nižšieho Okresného súdu Bratislava 1, ktorý na základe predbežného opatrenia zakázal publikovať knihu o kauze Gorila kanadsko-slovenského novinára Toma Nicholsona zamietol.

"Považujeme to za víťazstvo zdravého rozumu. Verili sme, že to takto dopadne," zareagoval dnes pre TASR právny zástupca vydavateľstva denníka Sme - Petit Press a zároveň právny zástupca novinára Nicholsona - Tomáš Kamenec. "Som rád, že si ľudia budú môcť prečítať knihu o tejto kauze a že už nebude prekážkou rozhodnutie sudcu, ktorý jej publikovanie predbežným opatrením zakázal," povedal pre TASR novinár Nicholson.

Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa mení tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia a zabezpečenie dôkazu zamieta. Odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu (stručné, úplné je v písomnom vyhotovení uznesenia - poznámka TASR) je nasledovné - "Odvolací súd rozhodoval len o predbežnom opatrení, ktorý má dočasný charakter a v merite veci (žaloby) zatiaľ rozhodnuté nebolo. Senát odvolacieho súdu preskúmaval potrebu dočasnej úpravy vzťahov medzi účastníkmi do času, než súd vo veci rozhodne a zistil, že pre nariadenie predbežného opatrenia a zabezpečenie dôkazu neboli splnené zákonné predpoklady, ktoré navrhovateľ neosvedčil. Predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia po začatí konania upravuje zákon a k tomu, aby bolo možné vydať predbežné opatrenie musia byť všetky splnené, čo v danom prípade nebolo a preto je rozhodnutie súdu prvého stupňa nesprávne. Pokiaľ ide o rozhodnutie vo veci samej o ochrane osobnosti, súd prvého stupňa bude môcť rozhodnúť až na základe vykonaného dokazovania vo veci samej a určiť, či sú odporcovia povinní zdržať sa konania, ktoré by malo za následok ohrozenie osobnostných práv navrhovateľa," informoval dnes TASR hovorca KS Pavol Adamčiak.

Uznesenie je právoplatné doručením účastníkom konania. O tom či kniha o kauze Gorila kanadsko-slovenského novinára Toma Nicholsona bude môcť byť vydaná, alebo nie, musel odvolací KS rozhodnúť dnes do polnoci.

"Odvolanie bolo na KS v Bratislave doručené dňa 11. mája. V zmysle Občiansko súdneho poriadku má odvolací súd na rozhodnutie zákonnú lehotu 30 dní. Senát odvolacieho súdu rozhodne v zákonnej lehote," odpovedal minulý týždeň hovorca KS Adamčiak.

KS v Bratislave doteraz nemohol rozhodnúť v prípade zákazu vydania knihy o kauze Gorila, o ktorom v predbežnom opatrení na návrh spolumajiteľa spoločnosti Penta rozhodol sudca nižšieho - Okresného súdu (OS) Bratislava I. Okresný súd nemohol vtedy totiž túto vec stále postúpiť odvolaciemu KS a to preto, že v utorok 17. apríla Slovenská pošta, a.s., v rámci reklamačného konania oznámila, že balík obsahujúci uznesenie o nariadení predbežného opatrenia s prílohami, doručovaný odporcovi v druhom rade (vydavateľstvo Petit Press), bol doručený poštou Bratislava 39 dňa 3. februára. Balík však za odporcu prevzal neoprávnený prijímateľ.

"Z uvedeného teda vyplýva, že pôvodné doručenie uznesenia o nariadení predbežného súdneho opatrenia nebolo vykonané v súlade so zákonom (chybou poštového doručovateľa) a preto je potrebné predmetné uznesenie s prílohami doručovať právnemu zástupcovi odporcu opätovne," odpovedal 20. apríla na otázku TASR hovorca KS Adamčiak, ktorý túto informáciu získal od zákonného sudcu.

Kanadsko-slovenský novinár Tom Nicholson a vydavateľstvo Petit Press sa odvolali voči rozhodnutiu sudcu Okresného súdu Bratislava I, ktorý predbežným opatrením rozhodol, že pripravovaná kniha o spise Gorila, v rámci ktorej korupčná kauza politikov rezonovala a rezonuje na Slovensku, sa nesmie vydať.

Podľa februárového rozhodnutia sudcu OS Bratislava I odporca v prvom rade (novinár Nicholson, poznámka TASR) je povinný zdržať sa vydania, iného zverejnenia alebo akéhokoľvek iného šírenia knihy alebo inej publikácie na základe obsahu, ktorý je uvedený v prílohe tohto uznesenia, alebo ktorá obsahuje alebo bude obsahovať takéto informácie v písomnej, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej forme, či už prostredníctvom vydavateľa, inej osoby, vlastným nákladom alebo zverejnením akýmkoľvek iným spôsobom. Ďalej prekladu takejto knihy do iného jazyka, zverejňovania úryvkov z nej, akéhokoľvek konania smerujúceho k jej vydaniu, zverejneniu alebo inému šíreniu, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Návrh na predbežné opatrenie podal spolumajiteľ spoločnosti Penta Jaroslav Haščák.

Odporca v druhom rade (vydavateľstvo Petit Press) je povinný (podľa rozhodnutia nižšieho súdu-poznámka TASR) zdržať sa akéhokoľvek konania voči akejkoľvek tretej osobe, okrem právneho zástupcu poskytujúceho odporcovi v druhom rade právne služby v tejto veci alebo v súvislosti s ňou, ktorým by priamo alebo nepriamo sprístupňoval informácie, ktoré by boli úplne alebo čiastočne totožné s obsahom uvedeným v prílohe tohto uznesenia, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

"Súd pri rozhodovaní vychádzal zo stavu v čase vyhlásenia uznesenia. V danom prípade je zrejmé, že za súčasného stavu prevažuje právo na ochranu osobnosti nad poskytovaním informácií vo forme knižnej publikácie, samozrejme nie je zakázané o danej kauze písať a informovať verejnosť v rozsahu, v ktorom to zákon pripúšťa," uvádzali vo februári justičné zdroje.

Z hľadiska občianskeho práva by bolo vydanie takejto publikácie neoprávneným zásahom do osobnostných práv navrhovateľa, nakoľko kniha nevychádza z doposiaľ overených a potvrdených skutočností. Ide o podozrenie zo závažnej trestnej činnosti, kde platí pri informovaní "čím závažnejšie tvrdenie, tým spoľahlivejší musí byť skutkový základ, ako aj zásada, nemožno zmiešavať informácie negatívne a informácie nepravdivé, t.j. z neoverených skutočností".