< sekcia Slovensko

Odvolanie voči rozhodnutiu súdu vo veci Ivana L. a spol. nie je na KS

Ilustračné foto. Foto: TASR

OS BA III ešte v októbri nemal vykázané doručenie uznesenia, preto plánoval využiť ustanovenia Trestného poriadku, a to doručenie za súčinnosti orgánov Policajného zboru.

Bratislava 9. decembra (TASR) - Odvolanie Krajskej prokuratúry v Bratislave (KP) proti júnovému rozhodnutiu Okresného súdu (OS) v Bratislave III, ktorý konanie vo veci obžalovaného exriaditeľa SIS Ivana L. a spol. v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny prerušil, ešte stále nie je na Krajskom súde v Bratislave (KS).

"Sťažnosť KP BA sa v súčasnosti doručuje obžalovaným na vyjadrenie, následne bude spis obratom predložený KS BA," uviedol pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. KP BA sa voči rozhodnutiu prerušiť konanie odvolala 13. septembra. OS BA III ešte v októbri nemal vykázané doručenie uznesenia, preto plánoval využiť ustanovenia Trestného poriadku, a to doručenie za súčinnosti orgánov Policajného zboru.

Trojčlenný senát OS Bratislava III rozhodol 21. júna na neverejnom zasadnutí o návrhu obhajoby na prerušenie trestného konania tak, že v trestnej veci obžalovaného Ivana L. a spol. pre trestný čin zavlečenia do cudziny trestné konanie prerušuje a predloží Súdnemu dvoru Európskej únie (EÚ) na rozhodnutie prejudiciálne otázky.

Súd podľa júnového vyjadrenia hovorcu podľa príslušných paragrafov Trestného poriadku, účinného do 31. decembra 2005, trestné konanie prerušil a požiadal Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o predbežnej otázke, pretože považuje jeho stanovisko za nevyhnutné pre ďalší procesný postup vo veci. "OS Bratislava III zároveň požiada Súdny dvor EÚ o prejednanie prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania, pretože ide o vec súvisiacu so zatýkacím rozkazom," dodal Adamčiak.

Proces v prípade obžalovaného exriaditeľa SIS a spol. na OS Bratislava III nebol dlhšie vytýčený z dôvodu, že dvaja členovia senátu ako sudcovia prísediaci sa po uskutočnení ich previerky Národným bezpečnostným úradom začali len na jeseň minulého roka oboznamovať s rozsiahlym spisovým materiálom.

Plénum Ústavného súdu SR koncom mája 2017 potvrdilo aprílové rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií z 3. marca a 7. júla 1998 a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997. Za uznesenie hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných. Právomoc zrušiť protiprávne amnestie či individuálne milosti prezidenta dala parlamentu zmena Ústavy SR.