< sekcia Slovensko

Ombudsmanka radí dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivosti

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: TASR Dano Veselský

Prípadný osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom by mohol byť podľa Patakyovej dočasne nahradený inou formou kontaktu, napríklad telefonátom či komunikáciou cez sociálnu sieť.

Bratislava 27. marca (TASR) - Vyhlásený núdzový stav (len v oblasti zdravotníctva a poskytovania niektorých sociálnych služieb) a ani mimoriadna situácia nemôžu byť automaticky považované za ospravedlniteľný dôvod nerešpektovania súdnych rozhodnutí vo veciach starostlivosti a styku rodičov s maloletými deťmi, pokiaľ takéto opatrenie nebolo prijaté na to oprávneným orgánom. Upozorňuje na verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v súvislosti s otázkami, týkajúcimi sa striedavej starostlivosti o deti počas šírenia infekcie nového koronavírusu.

V prípadoch, v ktorých by vzhľadom na aktuálne riziká prenosu ochorenia COVID-19 mohlo dôjsť k ohrozeniu rizikových skupín, ombudsmanka odporúča zvážiť dočasné nahradenie osobného styku dieťaťa s rodičom, ktorý nežije v spoločnej domácnosti, inou formou komunikácie. Pri striedavej starostlivosti navrhuje v aktuálnej situácii predĺžiť časové intervaly. "Musí však ísť o vzájomnú dohodu medzi rodičmi," zdôraznila Patakyová.

"Rovnako je dôležité zvážiť dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivosti na dlhšie časové úseky. A to všetko v záujme zachovania zdravia detí a ich rodinných príslušníkov," uviedla. Zdôrazňuje, že pri realizácii styku rodiča s maloletým dieťaťom či striedavej starostlivosti, obzvlášť pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa, musia byť tiež rešpektované všetky preventívne hygienické a iné opatrenia.

Ako doplnila, potrebné je riadiť sa odporúčaniami ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva.