< sekcia Slovensko

Organizácia Via Iuris chce prísnejšie pravidlá pre ústavné zmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka za potrebné pre naplnenie podmienky stability ústavy a predvídateľnosti jej zmeny.

Bratislava 23. januára (TASR) – Nezisková organizácia Via Iuris navrhuje prísnejšie pravidlá pre zmenu Ústavy SR. Navrhujú vylúčiť pri menení ústavy skrátené legislatívne konanie, zúžiť okruh navrhovateľov zmien, ako aj predĺžiť minimálnu dobu medzi čítaniami v parlamente. TASR o tom informovala Katarína Žitniaková z Via Iuris.

Vylúčenie skráteného legislatívneho konania pri prijímaní zmien ústavy považuje neziskovka za potrebné pre naplnenie podmienky stability ústavy a predvídateľnosti jej zmeny. „Skrátené legislatívne konanie vylučuje plnú slobodnú a otvorenú diskusiu o navrhovanej zmene a nevytvára podmienky pre dosiahnutie širokého konsenzu,“ uvádza Via Iuris.

Neziskovka tiež navrhuje zúžiť okruh oprávnených navrhovateľov ústavných zmien tak, aby bola zaručená dostatočná diskusia a zodpovednosť predkladateľov. „Už samotný návrh by mal byť totiž výsledkom určitého konsenzu, napríklad koalície politických strán, výboru Národnej rady SR zastúpeného predstaviteľmi viacerých politických strán či skupiny 30 poslancov,“ myslí si neziskovka. Podľa nej by mal mať každý návrh bez ohľadu na navrhovateľa dôvodovú správu a prejsť riadnym a verejným pripomienkovým konaním.

Predĺžiť minimálnu dobu medzi jednotlivými čítaniami pri procese prijímania ústavných zmien je tretím spôsobom, ako chce Via Iuris posilniť Ústavu SR. Navrhujú taktiež, aby sa tieto lehoty nedali skrátiť. To by podľa nich vytvorilo dostatočný priestor na uskutočnenie odbornej diskusie a dosiahnutie širšieho konsenzu pri hlasovaní.

Navrhované zmeny sú súčasťou balíka návrhov na ochranu právneho štátu a zvýšenia dôvery v spravodlivosť. Okrem sprísnenia zmien ústavy navrhujú Via Iuris aj zmeny pri kreovaní Ústavného súdu SR, ako aj zmeny legislatívneho procesu.