Quantcast
< sekcia Slovensko

Uznávaná politička Edit Bauer jubiluje

Politička Edit Bauer Foto: TASR/Michal Svítok

V roku 2012 bruselský magazín The Parliament vyhlásil Edit Bauer za poslanca roka.

Šamorín/Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenská politička a bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu (2004-2014) za Stranu maďarskej komunity (SMK) Edit Bauer sa v utorok 30. augusta dožíva 70 rokov.

V roku 2012 bola bruselským magazínom The Parliament vyhlásená za poslanca roka. Cenu MEP AWARDS 2012 získala v kategórii "Rodová rovnosť" za svoju dlhoročnú prácu a uznanie najmä za vypracovanie správy o rozdielnom odmeňovaní žien a mužov, ktorá bola v odborných kruhoch vysoko hodnotená. Ocenenie si prevzala z rúk eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý vyzdvihol jej neustály boj a angažovanosť za rodovú rovnosť a antidiskrimináciu.  

Edit Bauer sa narodila 30. augusta 1946 v Šamoríne. Po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave (1968) pôsobila v Slovenskom zväze výrobných družstiev a v období rokov 1969 – 1984 vo Výskumnom ústave životnej úrovne. Jej ďalším pracoviskom bol Ústav zamestnanosti a sociálneho výskumu (1984-1990), potom do roku 1998 pracovala na čiastočný úväzok pre Slovenskú akadémiu vied (SAV).

Politickú činnosť začala ako členka predsedníctva maďarskej strany Spolužitie, ktorá na Slovensku pôsobila v rokoch 1990 až 1998. Zlúčením so stranami Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH) a Maďarská občianska strana (MOS) vznikla Strana maďarskej koalície (SMK, od septembra 2012 Strana maďarskej komunity). Od roku 1998 pôsobila Edit Bauer v SMK ako podpredsedníčka zodpovedná za sociálnu politiku. V rokoch 1990 – 1992 bola poslankyňou Slovenskej národnej rady (SNR, dnes NR SR - Národná rada Slovenskej republiky) a členkou Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Nasledujúce dva roky (1992 – 1994) bola poslankyňou NR SR, predsedníčkou Podvýboru pre vedu a počas ďalších štyroch rokov (1994-1998) členkou Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody.

Post štátnej tajomníčky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny zastávala Bauer v rokoch 1998 až 2002. Potom pôsobila ako poslankyňa NR SR za SMK, podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie, členka Výboru NR SR pre európsku integráciu, členka slovenskej delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a pozorovateľka pri Európskom parlamente (2003-2004).

Europoslankyňou bola Edit Bauer v rokoch 2004 až 2014, pričom ako členka Európskeho parlamentu pôsobila v politickej Skupine Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. Bola členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.