Quantcast
< sekcia Slovensko

KORONAVÍRUS: Otázky a odpovede ohľadne DOPRAVY

ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann

Najčastejšie otázky a odpovede ohľadne cestovania. Pre bežných ľudí aj profesionálnych šoférov.

Bratislava 13. marca (Teraz.sk)- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo dôležité informácie týkajúce sa dopravných obmedzení v čase mimoriadnej situácie vyhláseniej z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19.

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa obmedzení v dopraveObčan SR v cudzine

Ako je možné vrátiť sa na územie SR, keď je verejná medzinárodná doprava na SR zastavená?
Jedinou možnosťou je individuálna doprava. Ak má občan SR v zahraničí problém (nemá kreditnú kartu na prenájom auta, nemá ho kto vyzdvihnúť, nemá prostriedky ostať v zahraničí až do zrušenie nariadenie, musí sa informovať na MZVEZ SR alebo Veľvyslanectve SR v danej krajine.

Odchod zo/do SR

Je možné opustiť SR? Ak áno, akým spôsobom?
Áno, územie SR je možné kedykoľvek opustiť, dostupná je iba individuálna doprava. Ak by sa osoba, ktorá vycestuje ,chcela vrátiť, ak je to občan SR, bude musieť podstúpiť 14-dennú karanténu. Osoba ktorá nie je občanom SR, alebo tu nemá trvalý pobyt bude mať návrat do SR znemožnený.

Občania vzdialených štátov- Medzinárodné letisko vo Viedni je stále v prevádzke.Vyzdvihnutie občana SR z letiska Schwechat. Je potrebné podstúpiť karanténu?
Každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí podstúpiť karanténu, t.j. aj osoba, ktorá pôjde na letisko v susedných štátoch pre blízkeho. Ak sa občan, ktorý docestuje napr. na Schwechat dopraví k hraniciam so SR a prejde ju pešo, vodič, ktorý ho čaká na území SR musí zvážiť, či podstúpi karanténu spolu s občanom, ktorý pricestoval. Informácie o karanténe poskytuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Viac info o karanténe na MV SR alebo MZ SR.

Môžu na územie Slovenka prechádzať zahraničné taxíky (AUT, ČR...) ak sa vodič hneď vráti do svojej krajiny?
Nie, zahraniční vodiči cez hranicu neprejdú.

Pracujem v prihraničnej obci so SR, mám výnimku z karantény. Môžem prevážať ľudí z medzinárodného letiska ?
Nie.

Robím „týždňovky“, ale nie ako vodič. Môžem pendlovať medzi dvoma krajinami a vždy keď som týždeň v SR, budem v karanténe?
Áno, dôležité je dodržiavať karanténu na území SR.

Kamióny/zásobovanieJe povolená iba kamiónová doprava, alebo aj zásobovanie menšími autami zo zahraničia (ČR), ak sa jedná o právnickú osobu?
Povolená je akákoľvek forma zásobovania- kamiónmi aj inými vozidlami, ak má na to právnická osoba oprávnenie.

Sú od karantény oslobodení vodiči kamiónovej dopravy a vodiči, ktorí vykonávajú zásobovanie akéhokoľvek tovaru?
Áno, ale vodiči musia byť vybavení ochrannými pomôckami a dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

Čakáme tovar zo zahraničia (nie potraviny či lieky), bude zahraničný šofér vpustený a po vyložení tovaru v ten istý deň sa aj môže vrátiť späť?
Áno, aj na zahraničných vodičov v prípade zásobovania akýmkoľvek tovarom platí výnimka.

Dnes sa vracajú vodiči MKD z Belgicka domov na Slovensko, cestujú dodávkou. Za týždeň sa majú vracať naspäť do práce ku svojim kamiónom. Sú takíto vodiči MKD vyňatí spod karanténneho nariadenia a môžu sa po vrátiť naspäť do prace, alebo musia 14dní ostať doma?
Nie. Výnimka platí iba pre vodičov kamiónov a zásobovania. Ostatní musia byť v karanténe.

Verejná doprava


Naši vodiči autobusov pracovali na medzinárodnej linke. Vzťahuje sa na nich 14-dňová karanténa?
Áno, karanténa platí na všetky osoby, ktoré sa vrátili za zahraničia s výnimkou vodičov kamiónov a zásobovania.

STK


Neviem sa dostaviť na STK, som v zahraničí, ak prídem do SR, budem umiestnený do karantény.

Som V SR v dostatočnom predstihu som sa objednal na TK a EK, ale STK zatvárajú prevádzky a rušia termíny.
Okresné úrady budú prihliadať na súčasnú situáciu a nebudú sa dávať pokuty. Ak Vám však bude doručený rozkaz o pokute, odporúčame Vám podať odpor a Vami uvádzane skutočnosti uviesť, že ste z objektívnych dôvodov nemohli absolvovať technickú kontrolu. Správny orgán situáciu vyhodnotí a keď sa to potvrdí, konanie o uložení pokuty bude zastavené.

Zájazdy


Ako je to so zahraničnými autobusovými zájazdami, ktoré prichádzajú na Slovensko?
Sú zastavené, na územie Slovenska sa nedostanú.

A čo slovenské zájazdy, vracajúce sa na Slovensko zo zahraničia?
Všetci účastníci zájazdu musia po návrate zostať v 14-dňovej karanténe.

Mám zrušený let. Ako mám postupovať, aby som sa dostal domov, t.j. do zahraničia? Budú lety odklonené napr. do Viedne alebo do Budapešti?
Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie sú dnes od rána 7. hod. civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky sú zakázané.

Neplatí to pri dodržaní príslušných opatrení nariadených orgánmi verejného zdravotníctva pre lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu, lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života, lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov, lety na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, lety na humanitárne účely, lety zdravotníckej záchrannej služby povolené príslušným orgánom, technické a premiestňovacie lety lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky.

Čo sa týka presmerovávania/ kompenzácií letov, informácie svojim cestujúcim musia poskytnúť jednotliví leteckí dopravcovia, teda, či napr. odklonia let do Viedne prípadne Budapešti alebo ponúknu inú náhradu leteckého spojenia.

Viac informácií a aktualizácie nájdete na stránke MINISTERSTVA DOPRAVY.