Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. jún 2023Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Slovensko

OTS: Rok 2022 - Najdôležitejšie želanie

Foto: NEF Hospodársky klub

Najdôležitejším želaním je mier

Bratislava 31. decembra (OTS) - Peter Kasalovský, Zakladajúci člen a predstaviteľ združenia NEF Hospodársky klub od roku 1993 a jeho Medzinárodného mierového výboru od roku 2015:

Poslal som mojím priateľom začiatkom decembra oznámenie, že si pripomínam presvedčenie nášho člena a výnimočnej osobnosti nášho národa kardinála Korca, že Boh môže vyslyšať aj neverca. Vyslal som teda k Bohu, ale aj k všetkým ľuďom dobrej vôle doma i v zahraničí také želanie, či skôr úpenlivú prosbu, aby ochraňoval Slovensko. Predovšetkým preto, že nielen podľa môjho názoru máme u nás nadmieru – neúnosný objem hlúposti, nevzdelanosti, egoizmu, nadutosti, agresívnosti, drzosti, hrubosti, chamtivosti, majetníctva, a vôbec neúcty k ľuďom, no i k tomu, to všetko, čo je za pojmom ľudskosť. Nad vzťah k národu a nášmu štátu, nad odkaz minulých generácií, nad poriadkom a disciplínou, nad čestnosťou a charakternosťou, nad snahou byť vo svojich aktivitách najlepší v porovnaní so svetom, sa vypracoval konzum a povýšila politická nekultúra so svojvôľou.

Neľahko sa od roka k roku konštatuje, akí sme, takú máme vládu, a vnímať, že je to nespochybniteľné. Napriek desaťtisícom skvelých, ba výnimočných jednotlivcov a státisícom ľudí práce. Pripomínajúc si nielen históriu, ale aj masovú migráciu z afrického kontinentu a Ázie od 2015. roka do Európy, a viaceré „ohniská napätia“ za účasti veľmocí a ich spojencov sa javí prinajmenej problematicky obranyschopnosť nášho štátneho územia, mesta a vlastnej rodiny. O tom sa čoraz viac a nateraz skôr v tichosti ako hlasno uvažuje medzi ľuďmi vo veku 50+.

Nič na tom nemení ani to, že aj v iných štátoch sú na tom obdobne. To všetko je totiž viac ako nepríjemné a významné v súčasnosti. Postupne nám totiž dochádza, že v novom režime sa pomaly vytráca „pamäť národa“, keďže z neho odišlo prirodzene vyše dva milióny pamätí konkrétnych osôb za obdobie troch desaťročí. A to vyhovuje premnohým politickým lídrom nielen u nás doma, ale aj v štátoch Európskej únie, ako aj v štátoch Severoatlantickej aliancie, no i na úrovni Organizácie Spojených národov. Čuduj sa svet, ale len dovtedy, keď počuješ, ako sa dajú falšovať, ba vykrúcať dejiny, alebo zamlčovať nesporné fakty a udalosti. „Pamäť“ je už takmer vždy prípustná len vtedy, keď ju akceptujú práve ľudom vyvolení a ich média.

Nie raz sme v zahraničí, no i u nás doma počuli „názor“, že všetci ľudia majú myslieť a konať tak, ako im to „prikazujú“ vládnuci politici a nimi uznávané a podporované média. A treba dodať, že tak tomu bolo s väčšou, ale aj miernou intenzitou vo všetkých režimoch aspoň v období troch storočí.

Ak som v úvode spomenul kardinála Korca, tak práve jeho prostredníctvom sme mohli priamo vyjadriť naše názory na vývoj medzinárodných vzťahov JS pápežovi Jánovi Pavlovi II. Nesúhlasili sme s jeho mienkou, že Svet sa zlepšuje, a kládli sme si otázku, či v aktuálnom svete je menej vojen, násilia, zlovôle a obetí, tak vojenských, ako aj medzi civilným obyvateľstvom, či je menej kriminality a teroru, či je menej hladu, biedy, utrpenia, či je menej nemocí a či je menej nevzdelanosti ?! Citlivo vnímal už koncom minulého storočia našu prosbu, aby sa svojou autoritou pričinil o stály dialóg medzi lídrami veľmocí, o pokračovanie procesu odzbrojovania a o možnosti použitia ušetrených zdrojov na oslabenie vysokého sociálneho napätia, na obnovu hospodárstva a zabezpečenie prijateľných životných podmienok.

Úprimne sme sa potešili aj reakcii súčasného pápeža Františka na náš podnet z tohtoročnej jari, aby zvolal celosvetovú bezpečnostnú konferenciu, ale aj na naše názory. Mohlo by nám byť trápne, že od 2014. roka na obdobné a viackrát opakované podnety nereagovali ani naši prezidenti republiky, ani predsedovia parlamentu, ani premiéri, ani veľvyslanci USA - ako nášho najsilnejšieho spojenca a priateľa. Akoby dialóg o mieri bol výlučne záležitosťou veľmocí, alebo len tej, ktorá vždy sa prezentuje vôľou, že chce rozhodovať kdekoľvek vo svete, čo je demokratické, a čo je správne.

Žijeme v čase, keď počuť čoraz častejšie „silné reči“ na adresu Ruska od generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, ale dokonca aj od novej nemeckej ministerky zahraničných vecí Annaleny Baebockovej, a nie výzvu na korektný dialóg : s pamäťou a vnímaním, alebo aspoň chápaním, že jestvuje história a poučenia z nej. Nič z nej nie je a nebude zabudnuté, a už vonkoncom nie genocída slovanských národov a ich obete v boji proti nemeckému fašizmu v období 2. svetovej vojny. Ľuďom so zdravým rozumom je však jasné a čas na tom nič nezmení, že konfrontácia veľmocí by sa mohla skončiť iba apokalypsou, a likvidáciou našej civilizácie. A pochybujem o tom, že by mohla byť len lokálna, či regionálna vojna medzi veľmocami, alebo proti jednej z nich.

Združenie a ja osobne sme dostali prostredníctvom internetu, ale aj riadnej pošty stovky želaní k Vianociam a k Novému roku 2022. Všetky želania obsahovali také pojmy ako šťastie, pohoda, pokoj a radostný život, ale iba prezidenti Joe Biden a Vladimir V. Putin svoje želania do blízkej budúcnosti obohatili o to najdôležitejšie, ktorým budú mierové rozhovory veľmocí. I keď otázka podpory rozvoja vojnami zdevastovaných štátov, a to aj pričinením ich priamych a nepriamych zahraničných účastníkov je nateraz nežiadúcou. V dostupných médiach sme nič iné o tom nezaznamenali. Tých, ktorí podporujú alebo priam vyvolávajú či už občiansky, alebo vojenský konflikt – v konečnom dôsledku celosvetovú konfrontáciu, a odmietajú mierové riešenie, treba zablokovať autoritou veľmocí a v súčinnosti s mocnosťami. Čím skôr, lebo svetom sa rozširuje s rovnomernou intenzitou strach „vírusový“ a strach sociálny, ale pripojenie sa strachu o holý život seba a svojich blízkych by sa stalo predzvesťou skorého umieračiku našej civilizácie. Aj kvôli tejto možnosti vývoja sveta je najdôležitejším želaním mier a, inak povedané, návrat do lepších čias, ktoré tu už chvíľu boli vtedy, keď svetoví, no i regionálni a tiež lídri jednotlivých štátov potvrdzovali svojou politikou čestnosť, múdrosť a zodpovednosť.

Nech sú teraz príkladom a skutočnými mierotvorcami prezidenti Joe Biden a Vladimír V. Putin.
www.hospodarskyklub.sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.