< sekcia Slovensko

OZ KOVO sa obáva, že dôjde k oslabeniu sociálneho dialógu

Ilustračné foto. Foto: TASR

Vyzýva predstaviteľov vlády a NRSR, aby pred prijatím akýchkoľvek ekonomických či sociálnych opatrení, rokovali so svojimi sociálnymi partnermi - predovšetkým s Konfederáciou odborových zväzov SR.

Bratislava 23. marca (TASR) - Predsedníctvo Rady Odborového zväzu KOVO sa denne zaoberá situáciou, spôsobenou novým koronavírusom a šíriacim sa ochorením COVID-19, a to nielen v podnikoch, ale aj v odvetviach, ktoré zastupuje.

"Zamestnanci majú oprávnené obavy o svojej zdravie a zdravie svojich rodín. Napriek tomu mnohí chodia do práce a plnia si svoje pracovné úlohy. Čo však zamestnancov a nás, ako ich zástupcov vyrušuje, je to, že niektorí politickí predstavitelia vládnej koalície chcú zmeniť legislatívu spôsobom, ktorým by došlo k oslabeniu postavenia pracujúcich v sociálnom dialógu. Ak odbory, ako legitímni zástupcovia zamestnancov, prídu o možnosť spolurozhodovania v pracovnoprávnej oblasti, výrazne sa narušia práva tých, ktorých zastupujú." Píše sa vo vyhlásení Predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO, ktoré poskytlo TASR.

"Sme presvedčení, že takýto postup je nesprávny a môže narušiť krehkú rovnováhu v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti. Práve teraz je konštruktívny sociálny dialóg veľmi dôležitý – nielen pre stabilitu krajiny, ale aj pre hľadanie takých riešení, ktoré čo najmenej ublížia najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti a sociálne odkázaným ľudom," uvádza sa vo vyhlásení.

Zároveň predsedníctvo vyzýva predstaviteľov vlády a Národnej rady SR, aby pred prijatím akýchkoľvek ekonomických či sociálnych opatrení, rokovali so svojimi sociálnymi partnermi - predovšetkým s Konfederáciou odborových zväzov SR - a našli také riešenia, ktoré prispejú nielen k hospodárskej stabilite krajiny, ale aj k zmierneniu dosahov na zamestnancov a k čo najmenším škodám v spoločnosti.