Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia Slovensko

Odborový zväz polície: So zámerom voľby prezidenta PZ nesúhlasíme

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Podrobovanie sa detektoru lži v prípade vysokých predstaviteľov PZ nie je podľa zväzu vhodné riešenie, pretože nemusí nič odhaliť.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Odborový zväz polície (OZP) v SR zásadne nesúhlasí so zámerom vlády prehodnotiť voľbu prezidenta Policajného zboru (PZ) tak, aby sa posilnil vplyv ministra vnútra. Za najvhodnejšie riešenie nepovažuje ani podrobovanie vysokých predstaviteľov PZ detektoru lži. Pre TASR to uviedol predseda OZP v SR Pavol Paračka v reakcii na programové vyhlásenie vlády (PVV).

"So zámerom prehodnotiť voľbu prezidenta PZ tak, aby sa zvýšil vplyv ministra vnútra SR, zásadne nesúhlasíme a považujeme to za krok späť," deklaruje OZP v SR. Policajného prezidenta by podľa zväzu mala vyberať odborná komisia, pretože má ísť o jednoznačne odbornú a morálne zdatnú osobu, nie politického nominanta. V tomto zmysle by zväz uvítal sprísnenie požiadaviek, ako aj spôsob výberového konania.

Podrobovanie sa detektoru lži v prípade vysokých predstaviteľov PZ nie je podľa zväzu vhodné riešenie, pretože nemusí nič odhaliť. "Už dnes je v podmienkach PZ množstvo policajtov podrobovaných testu pravdovravnosti na polygrafe a to v prípadoch, ak títo prechádzajú na rôzne špecializované útvary v rámci PZ. Nie sme však presvedčení, že takéto vyšetrenie zabezpečí, aby v riadiacich funkciách boli čestní a dôveryhodní policajti," zdôvodnil Paračka.

Pri otázke dokladovania majetku vrcholových predstaviteľov PZ Paračka podotkol, že aj v súčasnosti musia všetci policajti každoročne doložiť nadobudnutý majetok. Rozšírenie povinnosti na blízke osoby je podľa neho téma na širšiu diskusiu. Zároveň však pripomína, že všetci policajti podľa svojho zaradenia musia mať previerky na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. "Čím vyššia funkcia, spravidla aj vyšší stupeň previerky, ktorú od určitého stupňa vykonáva Národný bezpečnostný úrad SR. Pri takejto previerke prichádza aj k overovaniu majetku danej osoby a skúmaniu bezpečnostných rizík, pričom sa toto skúma aj pri blízkych osobách," doplnil predseda OZP v SR.

Témou na diskusiu je pre zväz aj možné zriadenie Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov, ktorá by mohla nahradiť súčasný Úrad inšpekčnej služby. V tejto súvislosti Paračka upozorňuje na "nie veľmi pozitívne" skúsenosti z Českej republiky, kde obdobný úrad funguje mimo rezortu vnútra. "Časom sa v tomto útvare obmenili ľudia, ktorí už neboli policajtmi a výsledkom toho je, že už nedokážu efektívne zdokumentovať trestnú činnosť policajtov," skonštatoval.

OZP v SR vidí v programovom vyhlásení vlády aj pozitívne stránky. "Oceňujeme, že vláda v programovom vyhlásení deklaruje stabilizáciu systému sociálneho zabezpečenia policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajnej služby," poznamenal Paračka.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala prehodnotiť súčasnú právnu úpravu vymenúvania a odvolávania prezidenta PZ tak, aby sa jeho novou voľbou posilnila ingerencia ministra vnútra. Navrhuje tiež, aby boli prezident PZ a ďalší vrcholoví predstavitelia PZ a inšpekcie MV SR pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie podrobení skríningovému vyšetreniu, tzv. detektoru lži. Následne ho majú absolvovať raz ročne. Taktiež budú musieť dokladovať svoj majetok a majetok osôb, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti. Zabezpečiť chce tiež prijatie Stratégie rozvoja PZ s výhľadom do roku 2024. Zákonom plánuje tiež zabezpečiť motivačné nástroje v systéme odmeňovania policajtov.