< sekcia Slovensko

P. Múčka: Rezort školstva zvyšuje prostriedky na projekty VEGA

Foto: deutschebank.ge

Na podporu projektov bolo vyčlenených z vlastných rozpočtových prostriedkov rezortu školstva a SAV spolu 15,267 milióna eur. Priemerný príspevok na projekt a rok bol 7800 eur.

Bratislava 4. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v posledných rokoch zvyšuje vyčlenené prostriedky na projekty VEGA. V tomto roku išlo o sumu 11,75 milióna eur, vlani 10,75 milióna eur, v roku 2017 to bolo 10,4 milióna eur, čo predstavuje aktuálne medziročné navýšenie prostriedkov o 9,3 percenta. TASR o tom informoval predseda VEGA Peter Múčka.

Slovenská akadémia vied (SAV) poskytuje konštantný príspevok na projekty VEGA, a to 4,5 milióna eur.

Múčka povedal, že v  roku 2018 bolo podporených približne 1957 nových a bežiacich vedeckých projektov, z toho 173 projektov riešených v spolupráci medzi SAV a rezortom školstva. "Vo výzve VEGA na rok 2020 bolo celkovo prijatých 952 návrhov nových projektov, z toho 789 z vysokých škôl a 163 z ústavov SAV," priblížil Múčka.

Na podporu projektov bolo vyčlenených z vlastných rozpočtových prostriedkov rezortu školstva a SAV spolu 15,267 milióna eur. Priemerný príspevok na projekt a rok bol 7800 eur.

"VEGA je významná v národnom výskumnom priestore počtom riešiteľov projektov. V roku 2018 bolo do riešenia projektov VEGA zapojených 11.292 riešiteľov (vrátane doktorandov), z toho bolo 8608 z rezortu školstva a 2684 z organizácií SAV. Z celkového počtu riešiteľov je až 46 percent mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov," uviedol Múčka. V návrhoch projektov na rok 2020 je súhrnne zapojených 6026 riešiteľov, z toho 5199 z vysokých škôl a 827 z ústavov SAV.

Predseda VEGA poznamenal, že v roku 2017 na Slovensku vo výskume a vývoji pracovalo 24.658 výskumníkov a študentov doktorandského štúdia, z toho vo vysokoškolskom sektore 17.790 a vo vládnom sektore 4408. "To znamená, že takmer každý druhý výskumník je zapojený vo VEGA," uviedol Múčka.

VEGA je vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, ktorá podporuje kvalitný základný výskum vo všetkých odboroch vedy a techniky. Umožňuje prispievať vede na Slovensku k rozvoju svetových poznatkov a súčasne zabezpečovať transfer svetových vedeckých poznatkov na využitie v domácich podmienkach a vytvára základňu pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu.