< sekcia Slovensko

Pacientom v kóme, v bdelej kóme sa črtá zlepšenie ich situácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Predstavitelia občianskeho združenia Pomocná ruka nádeje na spoločnom stretnutí so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dostali prísľub ďalšej spolupráce.

Bratislava 21. novembra (TASR) – Pacientom v kóme, v bdelej kóme a rovnako ich rodinám sa črtá zlepšenie ich situácie. Predstavitelia občianskeho združenia (OZ) Pomocná ruka nádeje na spoločnom stretnutí so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dostali prísľub ďalšej spolupráce pri snahe v zlepšovaní podmienok. Pre TASR to potvrdil aj rezort sociálnych vecí.

"Zástupcovia ministerstva deklarovali pripravenosť na ďalšie rokovania k téme zlepšenia situácie osôb v kóme a bdelej kóme," komentoval rezort s dôvetkom, že téma sa dotýka aj pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny si však podľa vlastného vyjadrenia "plne uvedomuje náročnosť a zložitosť situácií spojených so starostlivosťou o ľudí v kóme".

OZ poukázalo na to, že v minulosti nebolo potrebné riešiť danú problematiku pacientov v kóme a v bdelej kóme, pretože ich počet bol zanedbateľný. Vďaka napredovaniu medicíny, čoraz lepšej schopnosti zachrániť človeku život a stabilizovať hlavné životné funkcie počet pacientov v kóme a v bdelej kóme narastá. Zdravotné poisťovne na Slovensku v roku 2018 evidovali viac ako 3500 pacientov v kóme alebo bdelej kóme. Všeobecná zdravotná poisťovňa tiež eviduje, že z jej 988 poistencov s touto diagnózou bolo 968 v domácej starostlivosti.

Zástupcovia občianskeho združenia ministerstvu predostreli požiadavku na zvýšenie príspevku na opatrovanie a zavedenie špeciálneho príspevku pre rodinu pri náročnejších klientoch na opatrovanie. "Peňažný príspevok na opatrovanie je v súčasnosti možné zvyšovať prostredníctvom nariadenia vlády SR. Pokiaľ ide o samotnú výšku príspevku, po ostatnom zvýšení jej výšky od júla 2019 jeho výška dosiahla sumu čistej minimálnej mzdy, t. j. 430,35 eura, v prípade, že opatrovanou osobou je nezaopatrené dieťa, jeho výšku je možné zvýšiť o 100 eur," komentovalo ministerstvo.

V súvislosti s rehabilitačnými pomôckami pre ľudí v kóme, ktoré nie sú podľa zástupcov pacientov a ich rodín priznávané zo systému kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) ministerstvo požiadalo zástupcov o zaslanie zoznamu týchto pomôcok. Po ich doručení bude overovať, či je možné na takúto pomôcku poskytnúť príspevok, alebo ide o čisto zdravotnícke pomôcky.

OZ navrhlo tiež znižovanie administratívnej záťaže žiadateľov, skrátenie lehôt na priznanie príspevkov či potrebu špecifického vzdelávania rodinných príslušníkov, ale aj zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v problematike starostlivosti o ľudí v kóme. "K možnosti vzdelávania zamestnancov a rodinných príslušníkov starajúcich sa o ľudí v kóme bola poskytnutá informácia o možnosti udelenia akreditácie na takéto vzdelávanie akreditačnou komisiou ministerstva," uviedol rezort.

Dodal tiež, že OZ alebo novozaložený Národný inštitút bdelej kómy môže požiadať v záujme poskytovania poradenstva rodinám s rodinným príslušníkom v kóme o udelenie akreditácie na špecializované sociálne poradenstvo. "Na základe udelenej akreditácie sa môže akreditovaný subjekt zaregistrovať na príslušnom vyššom územnom celku ako poskytovateľ špecializovaného sociálneho poradenstva a na základe zmluvy s vyšším územným celkom dostávať na výkon tohto poradenstva finančný príspevok v súlade so zákonom o sociálnych službách," uzavrelo ministerstvo.

Miroslav Vavra z OZ Pomocná ruka nádeje verí, že stretnutie otvorilo spoločnú spoluprácu, ktorej cieľom je zlepšenie sociálneho systému a spoločné riešenia sa pozitívne prejavia pre všetkých.